Text Size

volg:facebook28linkedin28  twitter28 rss YouTube mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  nieuwsbrief

outlet mallDe initiatiefnemers van de Holland Outlet Mall (Provast en de eigenaren van het Woonhart) leggen hun plannen voor de Holland Outlet Mall stil, voor 'een periode van herbezinning'. Dit is noodzakelijk, want Provast trekt zich terug uit het project. 

In een verklaring stellen de initiatiefnemers: “Op 23 januari 2017 heeft de gemeenteraad van Zoetermeer het initiatief voor een Factory Outlet Center in Zoetermeer goedgekeurd en deze goedkeuring voorzien van een reeks amendementen. Sindsdien hebben de initiatiefnemers Eigenaren Woonhart en Provast zich in goed overleg met de gemeente zeer ingespannen om de amendementen te verwerken in het plan. Na ruim zeven maanden moet geconstateerd worden dat het zorgvuldig verwerken daarvan tot gevolg heeft dat de haalbaarheid en planning van het project op gespannen voet staan met de oorspronkelijke uitgangspunten. Als gevolg daarvan heeft Provast besloten zich terug te trekken uit het project. De eigenaren respecteren dit besluit.”

 

Tegenstrijdige belangen

Het besluit is volgens de initiatiefnemers ingegeven door diverse factoren. “Door de veelheid van partijen en belangen is een zeer zorgvuldig proces ontwikkeld, waarin verschillende tegenstrijdige belangen om voorrang vechten. Dat zorgt voor complexiteit en een steeds verder opschuivende planning.” Ook eisen van de gemeenteraad speelde een rol. “De gemeenteraad wenst pas een overeenkomst met de initiatiefnemers te sluiten nadat met de woningeigenaren in de VvE’s van de woontorens overeenstemming is bereikt. Gezien aard van hun eisen en wensen en de juridische structuur blijkt dit niet op korte termijn mogelijk.” Ook de wens van de raad om kosten te verhalen op de initiatiefnemers en betaling daarvan in een vroeg stadium te eisen, schoot de initiatiefnemers in het verkeerde keelgat. Provast en eigenaren van het woonhart vinden daarnaast dat “de vertraging onzekerheid veroorzaakt onder de bestaande winkelhuurders van het Woonhart en de belangstelling bij eindbeleggers vermindert.” De initiatiefnemers hebben daarom moeten besluiten om de plannen voor Holland Outlet Mall “te onderwerpen aan een herbezinning die enkele maanden in beslag zal nemen.”

 

College

In een memo aan de gemeenteraad reageert het college op het stilleggen van het project. “Vanwege het besluit van de eigenaren is het niet meer mogelijk om op korte termijn een gedegen besluit over de samenwerkingsovereenkomst te nemen voor de Holland Outlet Mall. Het college betreurt het besluit van de eigenaren en de daaruit voortvloeiende consequentie dat het niet mogelijk is om de geplande besluitvorming te halen. Het college is van mening, gezien het besluit van de vastgoedeigenaren en Provast, dat de gemeentelijke werkzaamheden voor de komst van de Holland Outlet Mall gestopt kunnen worden.”

 

Knelpunten wel aanpakken

Het college is van plan verder te gaan met de werkzaamheden die niet direct verbonden zijn aan de komst van de Holland Outlet Mall. Zoals de huidige knelpunten en de groei van het verkeer (inclusief parkeren) in de binnenstad en het sluiten van de Retaildeal. Tegelijkertijd beseft het college dat aandacht noodzakelijk blijft voor het Woonhart omdat het huidige winkelconcept van het Woonhart volgens diverse onderzoeken niet meer van deze tijd is. Vanwege het belang van de benodigde vernieuwing, de verbinding met het Stadshart en daarmee een goede toekomstbestendige oplossing blijft het college in gesprek met de vastgoedeigenaren.


De gemeenteraad spreekt maandag verder over de ontwikkelingen.

-advertenties-

-goede doel-