outlet mallOndernemers- en bewonersverenigingen hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar het college omdat zij zich zorgen maken over het proces rond de Holland Outlet Mall. Veel moties die zijn ingediend heeft het college vlak voor de vakantie als ‘afgedaan’ bestempeld, terwijl dat volgens de briefschrijvers helemaal niet zo is.

Bewoners en ondernemers stellen dat een aantal moties over bijvoorbeeld het parkeren bij de HOM en het opzetten van de klankbordgroep complementariteit onterecht nu wordt afgedaan. De brief is geschreven vanuit vanuit 6 verschillende belangengroepen, zoals Bewonerscomité HOM!Nee en ondernemersverenigingen in de Dorpsstraat, Stadshart en Woonhart zelf.

“Het lijkt er op dat het College graag zo snel mogelijk groene vinkjes wil zetten voor de moties, zodat aan de volgende fase van het proces begonnen kan worden. De trein moet door, dat is het gevoel dat bij ons blijft hangen.”

 

Verschillende moties afgedaan

Onder het kopje verkeerskundige afwerking concludeert het College dat de schouwresultaten tot een aantal quick wins voor parkeren hebben geleid. Maar volgens de bewoners en ondernemers is er bij het schouwen alleen gekeken naar de huidige situatie en werden de mogelijke gevolgen van de HOM niet benoemd. Motie 1701-01 betreft het opzetten van een klankbordgroep complementariteit. Ook deze motie wil het College als afgedaan beschouwen, terwijl een dergelijke klankbordgroep nog niet opgericht is.

Een motie over communicatie droeg het College op om voor de communicatie gespecialiseerde expertise in te zetten. In de Collegebrief staat dat bij de verkeers- en parkeerschouwen en de slotbijeenkomst gebruik is gemaakt van externe bureaus met veel ervaring met bewonerscommunicatie. Bewoners en ondernemers zijn echter geheel niet tevreden over de manier waarop de communicatie rondom dit traject is gegaan.

 

Factsheets misleidend

De factsheets die geplaatst zijn op www.zoetermeer.nl/hollandoutletmall  zijn volgens de ondernemers en bewoners misleidend, zo wordt er opvallend in het rood aangegeven dat het aantal m2 winkeloppervlak verminderd in de eerste stap, maar in stap twee en drie wordt deze vermindering weer ruimschoots ongedaan gemaakt en wordt het aantal m2 winkeloppervlak fors groter. Zie de factsheet hieronder.

factsheet hom

 

Bekijk hier ons complete overzicht over de HOM: Overzicht HOM artikelen

-advertenties-

-goede doel-