SC 5595Er waren tijdens de commissie vergadering Stad veel vragen en zorgen over de plannen voor de versmalling van de Afrikaweg, het verplaatsen van Centrum West en over de inspraak van de burgers. Op de agenda van de commissie Stad stond het plan Entree van Zoetermeer, dat veel impact gaat hebben op onze stad.

Hoe zit het ook al weer met de entree van Zoetermeer. De Mandelabrug zou bijvoorbeeld een groot busstation kunnen worden. Zo zal Zoetermeer niet meer de enige grote stad zijn die geen 'Centraal Station' heeft. Het gebied tussen de Afrikaweg en de Boerhavelaan /Bredewater gaat een woonwijk worden met 3500 woningen en de Afrikaweg wordt een straat. De weg zal smaller worden en een 50 km zone. Op het Bredewater mag je dan nog 30 km rijden.

Het is een groots plan met grote gevolgen voor de stad. De raad kon zich dinsdag 6 juni verder oriënteren op dit plan en deed dat met vragen aan wethouder Marc Rosier.

Van verschillende partijen kwam de vraag hoe het moet met de doorstroming als de Afrikaweg een straat gaat worden. De VVD, GroenLinks en de PVDA vroegen zich af of de weg dan nog wel haar aanbod van verkeer aan kan. Ook vroegen verschillende partijen zich af of de versmalling een goede zet is wanneer de HOM door gaat. Het verkeer zal dan alleen maar toenemen. D66 vroeg zich af of er een verkeerskundig onderzoek is gedaan en ook Zó! Zoetermeer vond dat er teveel onduidelijkheid is over toenemende verkeersdrukte bij een eventuele komst van de Holland Outlet Mall.

De LHN was vooral complimenteus naar de wethouder. Zij zijn blij dat er eindelijk lef wordt getoond met dit plan om het gebied aan te pakken. Zij gaven meteen aan dit plan te willen steunen.

 

Drie varianten voor de Afrikaweg

In de plannen staan drie varianten voor de Afrikaweg. Dit zijn; 1. de weg versmallen, 2. De weg zo laten, 3. de weg in een tunnel leggen. Wethouder Marc Rosier ziet alleen de variant van de weg versmallen als haalbaar. De tunnel is volgens hem financieel niet haalbaar en de situatie zo laten geeft onvoldoende ruimte voor woningbouw.

Voor het verplaatsen van Centrum West naar station Zoetermeer is de wethouder een groot voorstander. Hij ziet de voordelen van een groot OV knooppunt en weet dat het station zo een intercity status kan behouden. Door de verhuizing komt er meer ruimte op Centrum West, waar mogelijk jongerenwoningen gebouwd kunnen worden.

Over de verkeersdruk op de Afrikaweg kon hij niet veel zeggen. "Hier is meer onderzoek voor nodig", stelde de wethouder. 

Op donderdag 8 juni is er een informatie avond en daar heeft de gemeente al 160 aanmeldingen voor gekregen. De wethouder neemt de wens van de partijen voor een goede samenspraak mee in zijn plan. Op 12 juni zal de commissie nogmaals praten over dit onderwerp.

 

Bekijk hier ons eerdere artikel met video over de plannen voor de Entree van Zoetermeer: www.zoetermeeractief.nl/nieuws/nieuws-2017/mei-2017/11564-nieuwe-stadswijk-rond-afrikaweg

 

-advertenties-

-goede doel-

-Actie(F)tas-