Onder de titel 'Zin in 't alledaagse geven vijf enthousiaste Zoetermeerse schrijvers hun stadsgenoten 'stof tot nadenken'. In onze column over zingeving vandaag: Aandacht is het geheim.

just be gcfe1dfc51 1920Opeens voelde ik het. Deed ik het. Wat ik ooit gelezen had in een boek met de veelzeggende titel ‘Hoe een mysticus de afwas doet’, deed ik ineens. Het was iets heel banaals. Iets waar je normaliter geen aandacht voor hebt, omdat het zo gewoon lijkt. Zoiets als ademhalen. En toch is dat waar het in de mystiek om gaat. Aandacht geven aan wat je doet, aan waar je mee bezig bent. Het geeft rust. Het geeft ritme aan je leven.

De monnik die verlicht werd tijdens het doen van de afwas, leefde in de Middeleeuwen. Hij werd in de keuken gezet, omdat hij weinig talentvol leek. Maar juist daar op die banale plek kwam hij tot 'verlichting'. Vergeet dat hoogdravende woord, want het gaat om heel gewone dingen. Het gaat om aandacht. Om een echt genieten van de dingen. Je zou het ook 'verworteling in het bestaan' kunnen noemen. Of 'aarden'. Dat voelde ik zojuist. Heel even. Het was een banaal moment. Ik ritste mijn tas dicht, nam een laatste slok van mijn thee en ging staan om op bezoek te gaan. Ik deed het niet gewoon. Drie keer handelde ik met aandacht, voelde het alsof ik in die alledaagse handelingen een wonder beleefde. En dat was ook zo: elk van die handelingen kan voelen als een wonder. Als je er over nadenkt. Ja, met aandacht leven is leven in verwondering.

In die kleine gebaren ontwaarde ik even het geheim van het leven. Ik ervoer een diepe rust te midden van alle onrust. Leven in het nu is leven in wat je nu doet, op dit moment, en dat met aandacht doen. Aandachtig leven met de taken die jou zijn toevertrouwd. Door het leven. Het is de naaste liefhebben – het naaste. Aandacht is het geheim van het leven. Het geheim dat geneest.

Blogschrijver: Karl van Klaveren

 

De Zoetermeerders die meeschrijven aan deze column komen uit twee groepen die regelmatig schrijven over zingeving. Dit zijn ‘Zingeving jong senioren Zoetermeer' en initiatiefgroep ‘Buiten de lijntjes’. De werkgroep ‘Zingeving jong senioren Zoetermeer’ heeft zich tot doel gesteld door middel van interviews levensverhalen van (jong)senioren te verzamelen. De initiatiefgroep 'Buiten de lijntjes’ is gehuisvest in de Adventskerk aan het Wilhelminapark. Zij willen buiten de kaders denken en een breed scala aan activiteiten organiseren rond zingeving.

De vorige columns 'Zin in 't alledaagse' kunt u hier vinden: Zin in 't alledaagse

-advertenties-

-goede doel-