IMG 3160Weet u wat de betekenis is van de straatnaam waar u woont? In Straat in beeld gaan wij op zoek naar de informatie achter het blauwe bordje bij u in de straat. Deze week het Bredewater in Meerzicht.


Het Bredewater is een lange weg in de wijk Meerzicht (wijk 15). Het is het verlengde van de Meerzichtlaan die aan de andere kant overgaat in de Boerhaavelaan. Veel kantoorgebouwen liggen aan deze weg. Het Dijkwater, Binnenwater, Groenewater en Ganzewater zijn zijstraten.

Peggy Choucair via Pixabay

 

De straatnaam verwijst naar het grote duinmeer Breede Water in het duingebied Voornes Duin op het Zuid-Hollandse Voorne-Putten. Dit duingebied bestaat uit ruien en duinvalleien, moeras, meertjes en bos. Natuurmonumenten heeft de Breede Waterroute bedacht. Hier kunnen wandelaars van de natuur genieten en naar de verschillende eendensoorten en aalscholvers kijken die hier broeden. 

bredewaterOntstaan

Het duinmeer Breede Water is ontstaan tussen 1910 en 1930. Een duinenrij sloot een stuk strand af van de zee. Het voedselrijke water trekt veel vogels aan. Samen met het Quakjeswater is het het grootste meer in dit gebied.

Voornes Duin is een gebied dat we jonge, kalkrijke duinen noemen. Ze zijn ontwikkeld in de Late Middeleeuwen (ca. 1270 – 1500). Het landschap is sinds die tijd flink veranderd. Van grasland aan het einde van de 19e eeuw naar een zandwoestijn door overbeweiding. De overheid bepaalde  in 1910 dat er geen dieren meer mochten grazen en er werd bos geplant. De bouw van de Nieuwe Waterweg rond 1870 en de Deltawerken in de tweede helft van de 20e eeuw hadden een grote invloed op het gebied. Ook de aanleg van de Maasvlakte en de industrialisatie van Europoort zijn nog zichtbaar.

 

Tim Kraaijvanger via Pixabay
 Deltawerken - Neeltje Jans


Het gebied is nog steeds een natuurgebied omdat het niet geschikt is om water te winnen. Er is te weinig zand om het water te filteren en te veel klei en veen. Er zijn veel overgangen in het landschap: van nat naar droog, van voedselarm naar –rijk, van kalkrijk naar –arm en van zoet naar zout. Hierdoor leven er veel verschillende dier- en plantensoorten.

Tekst: Marije Ronteltap
Afbeeldingen: Peggy Choucair via Pixabay en Tim Kraaijvanger via Pixabay

Zie voor een overzicht van alle straten:

Straat in beeld

Overzicht Nieuwbouw

Woningbouw Voorweg Noord

Straat in beeld

Timmermanshove

Bibliotheek

bibliotheek zoetermeer

Gemeentelijke instellingen

Stadhuis logo forum

De weg vinden

kaart Zoetermeer

Nieuwsarchief

archief

Noodhulp

112-logo

-goede doel-