20141012 29916Weet u wat de betekenis is van de straatnaam waar u woont? In Straat in beeld gaan wij op zoek naar de informatie achter het blauwe bordje bij u in de straat. Deze week het Montferland in Meerzicht.

20141012 29917  20141012 29920 

Het Montferland is een straat in de wijk Meerzicht (wijk 16). Hij gaat over in het Lemsterland en wordt gekruist door het Westergo. Dit gedeelte van Meerzicht heeft straatnamen die verwijzen naar streken in Nederland.

De streek Montferland bestaat uit heuvels en bossen en ligt in het oosten van Gelderland. De Hettenheuvel is met zijn 91,6 meter de hoogste heuvel. Het gebied is onderdeel van een stuwwal. Een stuwwal is een verhoging in het landschap dat door ijs uit de IJstijd omhoog werd gestuwd. De grond bestaat voor het grootste deel uit zand en grind uit de rivieren Rijn en Maas.

MontferlandMontferland is ook een gemeente. Het bestuur van deze gemeente zetelt in Didam. De naam is ontleend aan de streek Montferland. Het oppervlakte is ongeveer 107 km2. Aan de zuidkant ligt de grens met Duitsland. De gemeente is ontstaan op 1 januari 2005 bij de gemeentelijke herindeling toen Didam en Bergh werden samengevoegd.

Omdat Montferland tegen de Duitse grens aan ligt (aan de overkant van de grens ligt Emmerik – Emmerich am Rhein), zijn er hier 3 grensovergangen, Grensovergang Bergh Autoweg (bij Zevenaar), De Nieuwe Grens – bij ’s-Heerenberg en De Oude Grens ligt aan de rand van het historische centrum van ’s-Heerenberg.

Ook al bestaat Montferland pas sinds 2005, de plaatsen die hier deel van uitmaken bestaan natuurlijk al veel langer.

 

Didam

2007 07 19 09.10 Didam kerkDidam ligt op de plek waar in de Romeinse tijd een Germaanse nederzetting was. Het werd bewoond door de Chamaven, een volk dat later werd gerekend tot de Franken. Archeologen hebben daar veel Romeinse voorwerpen gevonden.
In de Middeleeuwen werd het bestuurd vanuit Kasteel Didam. Het was toen een heerlijkheid, het bezit, territorium of leen (gift van een leenheer aan een leenman) van een heer. Dit is ontstaan in de tijd van de ruileconomie - de handel van diensten en goederen zonder geld.
Op 10 augustus 1925 werden grote delen van Didam verwoest door een cycloon. De verwoestingen die werden aangericht staan bekend als de Stormramp van Borculo.

Didam is een schuttersplaats. Er zijn 7 schutterijen en schuttersgilden. Dat zijn de meeste schutterijen in Europa. In juli/augustus is er een jaarlijks een Schuttersfeest. En in juni is Didam op Stelten. Het stamt uit 1977 toen een nieuw stationsgebouw werd geopend. Om dit te vieren werd de Spoorstraat afgesloten met slagbomen en werden er wedstrijden steltlopen gehouden.

 

Bergh

Bergh is in de loop van de eeuwen ook van naam en vorm veranderd. Vaak door samenvoegingen van andere dorpjes. De oorsprong ligt in de Romeinse tijd. Zij overheersten toen dit gebied en hebben van de oosttak van de Rijn een natuurlijke grens gemaakt, voorzien van regnieten – militaire wachtposten. Hier ontstonden handelswegen. De Romeinen wilden het nog veiliger. Ze maakten daarom tussen Megchelen (Gelderland) en Anholt (Duitsland) een verbindingskanaal dat als extra grensverdediging werd gebruikt.

In de Middeleeuwen was ook deze plaats een heerlijkheid, Land van den Bergh. De gemeente Bergh is ontstaan op 1 januari 1821 uit de 3 samengevoegde gemeenten ’s-Heerenberg, Netterden en Zeddam. Tijdens het Weens Congres werd al bepaald dat bepaalde delen van Bergh Duits zouden worden. Het Weens Congres werd gehouden na de val van Napoleon (in 1815 of 1816) door de overwinnaars Pruisen, Oostenrijk, Rusland en het Verenigd Koninkrijk en zij bepaalden de nieuwe indeling van Europa.

Momenteel is Bergh vooral voor toeristen een gewilde bestemming. Er is een recreatieplas die ontstaan is nadat bij zandwinning Stroombroek (ook wel bekend als het Braamtse Gat) zand werd gewonnen. Toeristen uit Duitsland weten deze plek goed te vinden.

 

Zie voor een overzicht van alle straten:

Straat in beeld

Tekst: Marije Ronteltap

Foto links: Montferland, rechts: De kerk van Didam

wegstapelplein

 

Hier vindt u het complete overzicht van alle straatnamen die op Zoetermeer actief aan bod zijn geweest. De straatnamen zijn gesorteerd per wijk zodat u ze gemakkelijk terug kunt vinden!

Overzicht straat in beeld

-goede doel-