20140701 20627Weet u wat de betekenis is van de straatnaam waar u woont? In Straat in beeld gaan wij op zoek naar de informatie achter het blauwe bordje bij u in de straat. Deze week de Seghbloemvaart in de wijk Seghwaert.

20140701 20630  20140701 20633 

Waar is deze straat naar vernoemd?

zegge

De Seghbloemvaart ligt in de wijk Seghwaert, waar alle straten verwijzen naar bloemen of planten. De ouderwetse naam Seghbloem verwijst naar de Zegge, een moerasplant die veel groeide rondom het laaggelegen stuk land (een waart) dat tegenwoordig als de wijk Seghwaert bekend staat. Maar Seghbloem is ook de naam van een oud Zoetermeerse rederijkerskamer genaamd De Seghbloem uit de 17e eeuw. 

Een rederijkerskamer was een plek waar amateurdichters en voordrachtkunstenaars hun teksten konden delen. Tevens waren er wedstrijden tussen landelijke kamers genaamd Landjuwelen waar de deelnemers concurreerden tussen verschillende soorten toneel, poëzie en voordracht. De grootste bekendheid genoten deze kamers tussen de 15de en 16de eeuw. Daarvoor waren de Spanjaarden, toenmalig bezetters van de Zuidelijke Nederlanden, waakzaam voor te kritische rederijkers en hun teksten. De  rederijkers werden vaak opgepakt en geëxecuteerd.

Hedendaags heten rederijkerskamers vaak gezelligheidsverengingen of een sociëteit. Ook zijn er veel poppodia, theaters en andere culturele organisaties die amateurtoneel, poëziewedstrijden of tekstschrijveravonden hebben. En gelukkig is het oppakken en executeren afgeschaft bij deze evenementen.

 

Bijzonderheden:

- Er heeft tussen 1963 en 1993 een culturele kring, Culturele Kring De Seghbloem, bestaan te Zoetermeer, deze hield zich bezig met filmvertoningen en later met lezingen en tentoonstellingen. Deze manier van samenkomen, cultuur delen en converseren doet veel denken aan een ouderwetse rederijkerskamer.
- Deze stichting, de Seghbloem, zorgde voor de oprichting van theater De Graanschuur in 1976 welke tevens dienst deed als bioscoop. Plannen voor een groter theater faalden in 1980 maar in 1992 werd door Prinses Margriet het Stadstheater Zoetermeer geopend.
- Een andere rederijkerskamer genaamd De Witte Meerbloem was na 1600 actief in Zoetermeer. Dit is uit de tijd dat Zegwaart en Zoetermeer nog aparte gemeentes waren.

Verder lezen:

Rederijker Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rederijker

Geschiedenis der Rederijkers in Nederland door Dr. G. D. J. Schotel (tweede deel)
https://www.dbnl.org/arch/scho046gesc02_01/pag/scho046gesc02_01.pdf#page=1

Literatuurgeschiedenis – Rederijkerij
https://www.literatuurgeschiedenis.nl/middeleeuwen/literatuurgeschiedenis/lgme053.html

Historisch Genootschap - Oud Soetermeer - Culterele Kring de Seghbloem
http://www.oudsoetermeer.nl/pagina/173/135_culturele_kring_de_seghbloem

Zegge – Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zegge

SchoolTV – De Rederijkers
https://www.youtube.com/watch?v=H0XyjAu4zEs

 

Tekst: Tom Blok

Zie voor een overzicht van alle straten:

Straat in beeld

wegstapelplein

 

Hier vindt u het complete overzicht van alle straatnamen die op Zoetermeer actief aan bod zijn geweest. De straatnamen zijn gesorteerd per wijk zodat u ze gemakkelijk terug kunt vinden!

Overzicht straat in beeld

-goede doel-