keerpunt badmeesterDe Partij Democratie voor Zoetermeer (PDvZ) zal in het komende voorjaarsdebat op 18 juni een motie indienen voor een nieuw recreatie zwembad in Zoetermeer. De PDvZ wil het zwembad, waar alle partijen het al over eens zijn dat het moet komen, bouwen in het Van Tuyllpark.

Het college kan kiezen uit twee varianten voor het nieuwe Zoetermeerse zwembad. In een variant wordt zwembad De Veur uitgebreid met buitenwater en zwembad De Driesprong opgeknapt. De tweede variant gaat uit van sloop van De Driesprong en de bouw van een geheel nieuw zwembad. Er is weinig politieke steun voor de eerste variant, dus wordt nu vooral de tweede variant onderzocht. Het college stelde begin dit jaar voor om dit nieuwe zwembad in het Vernèdepark te bouwen, dichtbij de Driesprong.

De PDvZ ziet het zwembad het liefste komen in het van Tuyllpark waar volgens de partij voldoende ruimte is, geen onnodig bomen gekapt hoeven te worden en het minste overlast veroorzaakt voor omwonenden. Wim Blansjaar (PDvZ): “ Ook kan hier gebruik gemaakt worden van de restwarmte van het Silverdome om het zwemwater te kunnen verwarmen.”

Bekijk hier de standpunten van het college en de politieke partijen:

Zo-denkt-de-politiek-over-het-zwembad

-goede doel-