20220603 32087Wethouder Weerwag vraagt sportverenigingen zich te melden bij de gemeente als zij in problemen komen door de hogere energierekeningen. Sportverenigingen kunnen zich melden bij het Sportloket van de gemeente.

Weerwag: “Als er sportverenigingen zijn die nu in de problemen komen door energiekosten, maar ook door meer opzeggingen van leden dan normaal, dan horen wij dat graag”. De gemeente is op dit moment nog in gesprek met het Rijk over de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Het is nog niet helemaal duidelijk wat de voorwaarden hiervan zijn en of dit ook voor de verenigingen geldt.
Weerwag: “We zijn in Zoetermeer ook bezig met ons eigen noodsteunfonds, om daar alvast mensen mee te helpen. Het is echt heel belangrijk dat mensen kunnen blijven sporten en verenigingen niet omvallen!”
De hulp kan bestaan uit geld, maar ook in hulp bij verduurzaming van bijvoorbeeld de accommodatie.

Weerwag heeft al van enkele Zoetermeerse verenigingen signalen gehoord dat er problemen op komst waren. Een deel van de verenigingen kampt, naast de hoge energielasten, ook met teruglopende ledenaantallen omdat de leden de contributie soms niet meer kunnen betalen.

Kijk voor meer sportnieuws op onze sportpagina: sportnieuws of op het overzicht sportevenementen

Zelf sporten? Zie ons overzicht sportaanbieders en alle sportcursussen op een rij.

-advertenties-

-goede doel-