geld tellenVanaf 2026 zullen veel gemeenten in Nederland hun begroting niet rond kunnen krijgen, omdat er te weinig geld vanuit de Rijksoverheid komt om alle taken goed uit te voeren. Daarom zullen ze waarschijnlijk flink moeten bezuinigen. Dat geldt helaas ook voor Zoetermeer.

“We zien dit zogenoemde ‘financiële ravijn’ helaas ook voor Zoetermeer opdoemen. Natuurlijk hopen we dat het nieuwe kabinet met genoeg geld over de brug komt om de jeugdwet, de participatiewet en de Wmo goed uit te voeren, maar de kans daarop is klein”, zegt fractievoorzitter Margot Kraneveldt van de PvdA.

“Niemand wil bezuinigen op allerlei voorzieningen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid van de stad en de bestaanszekerheid van onze inwoners. Het college komt volgend voorjaar met een bezuinigingspakket dat alle Zoetermeerders in meer of mindere mate zal treffen. Daarom stellen PvdA en GroenLinks voor om over mogelijke bezuinigingen een Burgerberaad te houden, zodat Zoetermeerders mee kunnen praten over wat voor de stad belangrijk is en waarop zij wel of juist niet zouden willen bezuinigen”.

Een burgerberaad zou, net als nu al gebeurt bij het Burgerberaad over het Afvalbeleid, een zwaarwegend advies aan het college en de gemeenteraad kunnen geven. Zo kunnen zij bijvoorbeeld meedenken over randvoorwaarden of kiezen uit een pakket maatregelen. Tijdens het Voorjaarsdebat in de Zoetermeerse gemeenteraad op 24 juni zullen de PvdA en GroenLinks een motie indienen om een burgerberaad in te stellen over de mogelijke bezuinigingen.

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-