Portret Jan IedemaDe Jaarstukken 2023 van gemeente Zoetermeer zijn gepubliceerd. Gemeente Zoetermeer heeft in 2023 een positief resultaat geboekt. Toch zijn er zorgen om de komende jaren, wanneer de gemeente minder geld krijgt van het rijk door het financiële ravijn.

Wethouder Iedema: “Met als uitgangspunt ‘Samen doen wat nodig is’ en de visie Zoetermeer 2040 in de hand, is er hard gewerkt aan de stad. Dit ging niet zonder slag of stoot. Ondanks de tegenslagen, heeft Zoetermeer alsnog veel weten te bereiken.”
Het college en de gemeenteraad van Zoetermeer hebben uitgesproken meer praktijkgericht te willen begroten. Daarmee wordt zoveel mogelijk aangesloten op wat de gemeente werkelijk uitgeeft en binnenkrijgt om overschotten (of tekorten) op budgetten zoveel mogelijk te voorkomen. Daarin is gemeente Zoetermeer geslaagd.
Wethouder Iedema: “Afgelopen jaar is er weer veel voor elkaar gekregen en ondanks enkele tegenvallers heeft de gemeente een resultaat van 10 miljoen. Daarbij is het goed om ons te realiseren dat er wel wat minder op de reserve staat én dat we ons als gemeente nog steeds zorgen maken over het financiële ravijn. De tekorten waar het rijk alle gemeenten van Nederland mee opzadelt.”

De verwachting van gemeente Zoetermeer is dat het sluitend houden van de begroting ook komende jaren nog zonder grote mutaties kan worden bereikt. Het college van Zoetermeer wijst er daarbij op dat er, net zoals de laatste jaren, 'met de handen op de rug' begroot moet worden. Het financiële ravijn van 2026 weerhoudt Zoetermeer ervan om een meerjarenbegroting op te stellen zonder beperkingen. "Wanneer het voornemen van de Rijksoverheid om het Gemeentefonds anders in te richten niet verandert, leidt dit op korte termijn tot lastige keuzes."

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-