woning nieuwWethouders Weerwag en Ter Laak willen de uitvoering van de Woonzorgvisie uitstellen. de Uitvoeringsagenda van de Woonzorgvisie zou vóór het voorjaarsdebat klaar moeten zijn, maar de wethouders zeggen dit niet te redden. Zij willen wachten op de uitkomsten van 3 onderzoeken.

In november 2023 heeft de gemeenteraad een motie van CDA en de PvdA aangenomen om de Uitvoeringsagenda van de Woonzorgvisie met spoed af te ronden. De Woonzorgvisie heeft als doel om woningen te bieden aan alle inwoners met een huidige of toekomstige zorgvraag, en om hun woonwensen te verwezenlijken. Volgens de motie zou deze Woonzorgvisie in juni 2024 afgerond moeten zijn, maar het college stelt nu voor dit te verschuiven naar 31 maart 2025.

CDA-fractievoorzitter Véronique Frinking is hierover zeer ontstemd: " Dit is onbegrijpelijk! Afspraak is afspraak, en die wordt nu niet nagekomen. Het college laat de meest kwetsbare mensen in Zoetermeer in de steek."

Onderzoeken afwachten

Het college wil de uitkomst van drie onderzoeken afwachten, een Woningbehoefte-onderzoek, het opstellen van een Gebiedsatlas en de Woonzorgvisie Haaglanden, die in oktober 2024 gereed zal zijn. De Gebiedsatlas brengt in opdracht van de woningbouwcorporaties in beeld wat de fysieke/sociaal maatschappelijke opgaves zijn, afgestemd op de kaders van de visie Zoetermeer 2040.

Wethouders Weerwag en Ter Laak stellen te kiezen voor een zorgvuldig proces. In de raadsmemo schrijven zij: “Deze ontwikkelingen maken dat het opleveren van de Uitvoeringsagenda Woonzorgvisie vóór het voorjaarsdebat niet realistisch is. De planning voor de Uitvoeringsagenda zal dan ook parallel lopen met de planning van het programma Woningbouw als Aanjager. Ondertussen benutten we kansen en mogelijkheden in het dossier als deze zich voordoen.”

Kwetsbaren in de kou

Frinking vindt het niet uit te leggen dat het college drie onderzoeken wil afwachten voordat er actie wordt ondernomen. “Dit is geen zorgvuldig proces, zoals het college beschrijft, maar de gemeente verschuilt zich achter bureaucratische procedures en afstemmingsproblemen. Dit mag geen excuus zijn om kwetsbare inwoners in de kou te laten staan! Concrete stappen zijn nu nodig om de vertraging zoveel mogelijk in te perken. Het college geeft wel enkele mogelijke initiatieven aan voor plekken voor de meest kwetsbaren. Maar dat is bij lange na niet genoeg om invulling te geven aan het noodzakelijke aantal woningen die in de Woonzorgvisie worden genoemd. Het college moet echt snel aan de slag. Wachten tot maart 2025 is niet fatsoenlijk voor onze meest kwetsbare inwoners.”

“Zoetermeer vergrijst sneller dan de rest van Nederland,” benadrukt Frinking. “Deze vergrijzing gaat gepaard met een forse toename van chronisch zieken. Het aantal mensen met dementie zal de komende 15 jaar met 74% stijgen. Deze cijfers schreeuwen om daadkracht!”

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-