geld tellenHet college heeft een lijst opgesteld van mogelijke bezuinigingen voor de begroting van 2025. Er moet mogelijk 75 miljoen bezuinigd worden om de begroting sluitend te houden, wat betekent dat pijnlijke beslissingen genomen moeten worden.


Wethouder Iedema: “Deze maatregelen gaan echt pijn doen, maar we moeten nu laten zien wat het gaat betekenen voor onze stad en inwoners als er niet structureel meer geld komt vanuit het Rijk”.
Net als alle andere Nederlandse gemeenten, krijgt Zoetermeer vanaf 2026 te maken met een forse terugval in financiële bijdrage vanuit het gemeentefonds van het rijk, het zogenaamde ‘ravijn’. Iedema: “Het uitblijven van duidelijkheid over extra structurele rijksmiddelen, vaak al aangehaald als het financieel ravijn, dwingt ons tot bezuinigingsmaatregelen en is teleurstellend en frustrerend voor iedereen.”


Het demissionaire kabinet kan hier op dit moment geen besluiten over nemen, maar moet wachten op de formatie van een nieuw kabinet. Het college heeft een lange lijst met bezuinigingen laten opstellen, op alle gebieden van de begroting, om de gemeenteraad voor te bereiden op de mogelijke maatregelen. Op dinsdag 16 april vergadert de gemeenteraad in een besloten bijeenkomst over de mogelijke maatregelen om het begrotingstekort vanaf 2026 te dekken.
Iedema: “De ambtenaren van het Rijk hebben geen idee wat dit gaat betekenen voor gemeenten. Daarom hebben wij nu heel inzichtelijk gemaakt wat er moet gebeuren om het gat te dichten. Ik hoop van ganser harte dat ze tot inzicht komen en wij reële taken krijgen en het geld dat nodig is om dit uit te voeren.”

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-