gezondheidszorg3Landelijk zijn er te weinig huisartsen en tandartsen, veel praktijken nemen geen nieuwe patiënten aan of hebben een lange wachtlijst. In antwoord op vragen van het CDA meldt Wethouder Ter Laak dat er in Zoetermeer geen tekorten zijn, in iedere wijk is in ieder geval één praktijk open voor nieuwe patiënten.

Ook de komende jaren wordt geen tekort aan huisartsen en tandartsen verwacht. Eerstelijnszorg Zoetermeer zet zich in om tekorten te voorkomen, bijvoorbeeld als een huisarts vertrekt door pensionering. Tot nu toe lukt dit goed, al is het door de arbeidsmarktkrapte lastiger dan in het verleden. Recent is er een nieuwe huisarts gekomen voor de nieuwe Huisartspraktijk Entree aan Bredewater 26 en heeft Eerstelijnszorg Zoetermeer een nieuwe huisartspraktijk in het gezondheidscentrum Oosterheem mogelijk gemaakt.

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-