Portret Jan IedemaHet college van Burgemeester en Wethouders van Zoetermeer heeft een brief gestuurd aan de informateurs van het nieuwe kabinet, om te pleiten voor meer geld voor de gemeenten. Wethouder Iedema, financiën: “We krijgen van het rijk wel de taken, maar niet de knaken. Dat kan zo niet langer.”


In de brief wordt opgeroepen om de gemeenten structureel voldoende geld te geven via het gemeentefonds. Iedema: “Het totale tekort voor gemeenten in Nederland is ongeveer 3 miljard. Voor de gemeente Zoetermeer betekent dat een tekort van 17 tot 22 miljoen. We zijn heel hard bezig met lobbyen richting het rijk dat dit niet kan. Wij willen niet hier lokaal de problemen van het rijk oplossen door te korten op alles wat een stad leuk maakt en bijvoorbeeld de zwembaden te sluiten.”

De gemeente Zoetermeer inventariseert, samen met vele andere gemeentes in Nederland wat het betekent als er niet wordt ingegrepen door het rijk. Om te voorkomen dat de tekorten verder oplopen bekijkt de gemeente samen met de VNG welke taken eventueel aan het rijk teruggegeven kunnen worden. Iedema: “Dat zijn taken die wij in mede-bewind uitvoeren, die wij uitvoeren voor het rijk. Zoals bijvoorbeeld de verkiezingen. Dat worden steeds onaangenamere gesprekken.”

Foto: wethouder Iedema

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-