vluchtelingenopvangHet college ziet geen mogelijkheid om de motie ‘Geen voorrang voor statushouders in sociale huur’, die in juni 2022 is aangenomen, uit te voeren. Er zijn volgens wethouders Weerwag en Ter Laak geen goede alternatieven voor het huisvesten van de statushouders die Zoetermeer door het Rijk toegewezen krijgt.


Elke gemeente moet voldoen aan landelijke taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Voor statushouders, die een verblijfsstatus hebben, moet passende woonruimte gezocht worden. Doet een gemeente dat niet, dan zorgt het Rijk voor woonruimte en verhaald de kosten hiervoor op de gemeente.
Het verhuren van woningen is geen gemeentelijke taak, zelf aankopen van woningen om deze vervolgens aan de statushouders te verhuren is geen optie volgens het college. Het huisvesten van statushouders in hotels of tijdelijke flexwoningen is een tijdelijke oplossing, de gemeente blijft dan verantwoordelijk voor de vervolghuisvesting.

Het college kiest er dan ook voor om door te gaan met de huidige werkwijze: het huisvesten van statushouders in sociale huurwoningen van woningcorporaties. De meeste statushouders hebben een laag inkomen, tot 120% van het sociaal minimum, zij komen dus niet in aanmerking voor middenhuur of vrije sector huurwoningen. Bij het besluit van de wethouders speelt mee dat een statushouder zo snel mogelijk moet kunnen beginnen aan zijn inburgering. Randvoorwaarde om te kunnen leren en werken is dat er voldaan wordt aan basisvoorwaarden zoals goede huisvesting en bestaanszekerheid.

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-