Veronique Frinking CDAZoetermeer is een van de acht gemeenten in Nederland die uitgekozen is voor de pilot 'Aan de slag met burgerfora'. De pilot is een toezegging van de minister van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Het CDA Zoetermeer is blij met de deelname aan deze pilot.

CDA fractievoorzitter Veronique Frinking: "We willen dat inwoners van Zoetermeer zich betrokken voelen bij hun gemeente en kunnen meedenken en meebeslissen over de toekomst van de stad".

Frinking geeft aan dat inwoners van Zoetermeer veel goede ideeën en ervaringen hebben die de gemeente kan gebruiken om betere beslissingen te nemen. "Door mee te denken en mee te praten over bijvoorbeeld nieuwe plannen, kunnen inwoners invloed uitoefenen op wat er gebeurt in de stad. "We hebben de input van inwoners nodig om tot betere beslissingen te komen. Dit kan zorgen voor meer vertrouwen tussen burgers en de overheid. Dat is goed voor de stad en goed voor de inwoners," aldus Frinking.

 

Afvalbeleid

Als eerste concrete stap pleit het CDA Zoetermeer voor een burgerpanel over het afvalbeleid. "Het oude beleid is door de Zoetermeerders naar de prullenbak verwezen en nu is het tijd om samen met de inwoners te werken aan een nieuw beleid," aldus de CDA fractievoorzitter. We willen dat de gemeente dit burgerpanel serieus neemt en de input van de inwoners meeneemt in de besluitvorming.”

 Foto: Veronique Frinking, CDA

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-