mulltonnen 3979757 1920Oud-raadslid Peter Vergers dient vanavond bij de gemeenteraadsvergadering een burgerinitiatief in, om een pilot te starten met het gescheiden ophalen van plastic afval. Vergers is bang dat het nog jaren zal gaan duren voor er in Zoetermeer een nieuw afvalbeleid is.

Peter Vergers: “Als je een inschatting maakt hoe een en ander in de tijd zal gaan verlopen, valt het niet te verwachten dat deze collegeperiode er nog een nieuw afvalbeleid zal worden vastgesteld.
En dan zijn er weer 4 jaar verstreken zonder dat er in Zoetermeer concrete maatregelen zijn genomen om iets te doen aan de enorme hoeveelheid restafval (220 kilo per persoon), aan de betreurenswaardige positie van onze stad om tot de 10 % slechtste presterende steden op afvalgebied te behoren. En duurt de grondstoffen verspilling maar voort.”

 

Burgerinitiatief gescheiden ophalen PBD

Het idee is om als pilot, in bijvoorbeeld de bewoners van de laagbouw van de wijk Meerzicht, het PBD afval (Plastic Blik Drankkarton) gescheiden op te halen. De huidige container voor restafval zou voorzien kunnen worden van een oranje deksel en voortaan gebruikt worden voor PBD. De bewoners krijgen dan een extra minicontainer voor het restafval. Beide containers worden in dit plan 1 x per 2 weken geleegd.
Volgens Vergers bleek uit onderzoek naar de bereidheid om afval te scheiden in Zoetermeer dat 80% van de inwoners vóór afvalscheiden is. Ook de kosten van deze pilot zouden meevallen, de kosten van het extra ophalen van de PBD container worden naar zijn verwachting grotendeels gecompenseerd door de besparing ten gevolge van de reductie van restafval.

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-