Wethouder Ronald Weerwag ondertekent namens de gemeente Zoetermeer de Realisatieagenda voor 75.000 woningen in de HaaglandenZuid-Hollandse bestuurders van provincie, gemeenten en corporaties en minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben de regionale realisatieagenda’s ondertekend. Daarmee spreekt Zuid-Holland de ambitie uit om tot en met 2030 250.000 woningen te bouwen.

De regio Haaglanden staat, als één van de 35 woondealregio’s, aan de lat voor ongeveer 75.000 nieuwe woningen. Met deze 8% van de landelijke bouwproductie is dit de regio met de grootste opgave van de Randstad. Van de nieuw te bouwen woningen zal twee derde betaalbaar zijn, waarvan de helft gebouwd wordt door de corporaties. De gemeente Zoetermeer neemt 10.000 woningen voor haar rekening.

Er is een groot woningtekort in Haaglanden. De prijzen van huur- en koopwoningen zijn sterk gestegen en de bevolking is hard gegroeid. In de Regionale Realisatieagenda Wonen Haaglanden slaan gemeenten, provincie, Rijk en woningcorporaties de handen ineen om een oplossing te bieden. Marktpartijen, netbeheerders, drinkwaterbedrijven en huurdersorganisaties ondersteunen dat. 

Voorzitter van de Bestuurlijke Tafel Wonen, Ronald Weerwag: “We hebben weinig tijd en het is een complexe opgave om de ruimte optimaal in te vullen binnen heel veel randvoorwaarden tegelijk. Maar in de realisatieagenda hebben we hier goede afspraken over gemaakt. Nu komt het erop aan dat iedereen samenwerkt en zich maximaal inspant.”

Snel bouwen

Twaalf woningcorporaties hebben inmiddels een aanbesteding gedaan voor de eerste 3.000 woningen, die op deze manier snel en efficiënt kunnen worden gebouwd. Voorzitter van Sociale Verhuurders Haaglanden, Mohamed Baba: “De corporaties zijn blij dat we met de gemaakte afspraken de vrijblijvendheid en goede intenties voorbij zijn, dit helpt onze woningzoekenden. Samen met alle gemeenten, provincie en het Rijk moeten we deze afspraken nu waarmaken. Niemand kan deze enorme opgave alleen realiseren.” 

Het accent van de woningbouwproductie ligt op binnenstedelijke ontwikkelingen:  transformatie, een extra verdieping op bestaande woningen of gebouwen, flexwoningen, maar ook op grote projecten zoals in het Entree gebied in Zoetermeer, de Schieoevers in Delft en Den Haag Zuidwest. Er worden ‘nieuwe stukken stad gebouwd’. Bij al deze ontwikkelingen is niet alleen het toevoegen van woningen belangrijk,  maar ligt de uitdaging ook nadrukkelijk in de kwaliteit, voorzieningen, milieu en bereikbaarheid.

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-