raadszaal 3De raadsvergadering van afgelopen maandag, 28 november, wordt verplaatst naar dinsdag 6 december. De hele raad, insprekers en publiek waren er maandagavond al klaar voor, maar door een technisch probleem kon de hele vergadering niet doorgaan.

De geluidsapparatuur in de raadzaal was niet aan de praat te krijgen, waardoor uiteindelijk besloten werd de hele vergadering af te blazen. Robin Blokland, griffie: "Zonder versterking van de geluidsapparatuur kunnen de raadsleden elkaar niet goed verstaan, maar het is ook zo dat een vergadering verplicht openbaar is. Daarom zorgen we er altijd voor dat iedereen die dat wil, de vergadering ook online kan bijwonen. Ook dat kon nu niet, dus was er geen andere mogelijkheid dan de hele vergadering uit te stellen."

De vergadering is verplaatst naar dinsdagavond 6 december, aanvang 19.30 uur. Op deze avond stond al een commissievergadering gepland, deze wordt nu samengevoegd met de commissievergadering van maandag 12 december.

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

 

-advertenties-

-goede doel-