20221103 202338“Menselijke waarden staan onder druk in ons land”, was de boodschap van D66 minister Sigrid Kaag bij haar bezoek in Zoetermeer vorige week, “ongelijkheid zal er altijd zijn, maar wij moeten bewust de polarisatie in onze samenleving tegengaan.”

Minister Kaag was uitgenodigd door de afdeling van D66 Zoetermeer om te luisteren en te spreken over diversiteit en inclusie.

De bijeenkomst werd gehouden in de Oude Kerk waar een aantal lokale en landelijke organisaties met elkaar in gesprek ging over diversiteit en inclusie. “Die woorden zullen veel mensen vreemd in de oren klinken,” legt D66 fractievoorzitter Gernand Ekkelenkamp uit, “maar het betekent niet veel anders dan dat elk mens uniek is. Iedereen heeft kwaliteiten en ook kleine of grote beperkingen.” Voor D66 is het belangrijk dat iedereen in de samenleving kan meedoen. Ongezien je leeftijd, sekse, etniciteit, en ook andere lichamelijke kenmerken of beperkingen. “En niet vergeten armoede en laaggeletterdheid,” vult Jane Arifa Badoella aan die als initiatiefnemer van de D66 bijeenkomst zelf visuele beperkingen kent.

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-