2BC5F1D3 D1A8 43AA 98BF 7ECEF9D995CDTijdens het najaarsdebat heeft VVD-raadslid Rob Duiven een motie ingediend voor het plaatsen van schaaktafels in de stad. Het schaken aan schaaktafels, ook wel ‘urban chess’ genoemd, moet bijdragen aan sociale contacten, diversiteit en kwaliteit in de wijken. De motie is na stemming aangenomen.

De Zoetermeerse VVD heeft bij het najaarsdebat op 7 november voorgesteld dat het college gaat onderzoeken waar in Zoetermeer schaaktafels in de buitenruimte in de wijken geplaatst kunnen worden. Zij stellen voor hiervoor € 20.000 vrij te maken om dit te financieren. 

VVD-raadslid Rob Duiven over zijn motie: "Schaken aan schaaktafels in de buitenruimte, ook wel ‘urban chess’ genoemd, is een laagdrempelige, leuke, leerzame, uitdagende en ontspannende manier is om elkaar te ontmoeten, zelfs als men elkaars taal niet spreekt. Daarmee gaat het de kans op eenzaamheid tegen en versterkt de sociale cohesie en samenwerking in de wijken en buurten ’. 

Urban Chess

Urban Chess is een initiatief van Jesús Medina Molina en wordt gesteund door onder meer NOC*NSF en de wereldschaakbond FIDE. Met zijn schaaktafels, die verspreid staan door het hele land, wil Molina mensen verbinden en daagt hij iedereen uit om mentaal fit te blijven. De VVD stelt voor dat de schaakverenigingen in Zoetermeer, scholen en andere belanghebbenden worden betrokken bij de keuze waar schaaktafels geplaatst kunnen worden.

Steeds meer gemeenten gaan over tot het plaatsen van schaaktafels. Een blik op de kaart met geplaatste schaaktafels In Nederland leert dat Zoetermeer nog een ‘witte plek’ is. "Alle reden om deze handschoen op te pakken en ook in Zoetermeer schaaktafels te plaatsen" zo roept Rob Duiven.

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-