margot kraneveldDe gemeente Zoetermeer gaat een tijdelijk noodfonds instellen voor het bieden van financiële hulp als gevolg van de stijgende kosten voor energie en levensonderhoud. In dit fonds is in 2023 twee miljoen euro beschikbaar voor inwoners, ondernemers en verenigingen in financiële nood. 

Dit heeft de gemeenteraad in meerderheid besloten bij een amendement van de PvdA tijdens de begrotingsbehandeling 2023. Voor de PvdA stond bestaanszekerheid centraal bij deze begrotingsbehandeling. De partij diende samen met GroenLinks en de SP een wijzigingsvoorstel in voor de begroting 2023 van de gemeente. Komend jaar heeft de gemeente voldoende geld over om inwoners, verenigingen en ondernemers tegemoet te komen die in financiële nood raken door de sterk gestegen prijzen.  

Fractievoorzitter Margot Kraneveldt van de PvdA: “Alle partijen hebben in meer of mindere mate aangegeven dat zij onze meest kwetsbare inwoners willen helpen. Dat is prachtig. Meerdere partijen doen daar goede voorstellen voor, die wij als PvdA zoveel mogelijk proberen te steunen, of we hebben ze al mede ingediend. De benodigde budgetten hiervoor kunnen vanuit het noodfonds worden bekostigd.”
Daarnaast wil de wethouder armoedebeleid, Bouke Velzen, het mogelijk maken dat inwoners, ondernemers en verenigingen geholpen kunnen worden als ze in financiële nood komen door de gestegen prijzen. “Hiervoor kan de wethouder nu direct putten uit het noodfonds, zodat plannen en hulp snel gerealiseerd kunnen worden.” 
De wethouder zal de komende periode een voorstel uitwerken wie een beroep kan doen op het noodfonds en hoe dat moet gebeuren.

 Foto: Margot Kraneveldt, PvdA

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

 

-advertenties-

-goede doel-