plas van poot mapsEr komt voorlopig geen wandelpad rond de Plas van Poot bij het Van Tuyllpark. De raad had gevraagd om voor € 10.000 euro twee stukjes wandelpad met informatiebord in orde te laten maken, maar uit een eerste onderzoek blijkt dat dit ruim meer dan € 100.000,- zal gaan kosten.

De raad had de paadjes willen betalen uit het potje voor de raad, maar dit lukt niet nu het veel duurder uitvalt dan bedacht. Een bestaand houtsnipperpad aan de westzijde van het gebied zou moeten worden omgezet in een verhard pad en aan de oostzijde van de plas had een nieuw verhard pad moeten komen. Om zo’n pad aan te leggen is grondwerk nodig, een funderingsconstructie met daarop een zandlaag en daarop het asfalt. Ook het onderhoud van de paden is niet meegenomen bij de berekening.

Vanwege de hogere kosten van het plan zal het college de motie van de raad niet uitvoeren. Er is wel een kans dat dit op een later moment wel mogelijk zal zijn. De padenstructuur in- en rondom het Van Tuyllpark is onderdeel van de integrale gebiedsvisie Van Tuyllpark en omgeving. Deze gebiedsvisie heeft een eigen investeringsvoorstel en wordt waarschijnlijk in het 1e kwartaal 2023 aan college en raad voorgelegd.

Foto: Plas van Poot, Google maps

-advertenties-

-goede doel-