raadszaal 3De raad heeft maandagavond een motie aangenomen om een Werkgroep Democratisering op te richten. De werkgroep moet ervoor gaan zorgen dat de inwoners van Zoetermeer meer betrokken worden bij de politiek en de besluitvorming.

De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen lag in Zoetermeer met 52,3 % net iets hoger dan het landelijk gemiddelde van 50,3%. Toch heeft bijna de helft van de kiezers ervoor gekozen om niet naar de stembus te gaan. Het is niet duidelijk waaróm deze mensen niet zijn gaan stemmen, het kan zijn dat ze niet bekend zijn met wat de politiek doet of gewoon niet weten op wie ze zouden moeten stemmen. Uit de motie: “Het is een groot verlies voor de democratie als zoveel mensen zich niet betrokken voelen bij of vertegenwoordigd voelen door het lands- of stadsbestuur.”

De motie roept daarom op om de inwoners meer te betrekken bij de politiek, en stelt voor om een werkgroep Democratisering op te richten. Na de zomer kan dan een agenda opgesteld worden waarmee raad en college de komende jaren aan de slag kunnen.

 

De motie, ingediend door PvdA, Zó! Zoetermeer, CDA, GroenLinks en CU/SGP, werd unaniem aangenomen.

-advertenties-

-goede doel-