20220330 29821Afgelopen week zijn er uitgebreide gesprekken geweest tussen formateur Sander Dekker en alle politieke partijen in Zoetermeer. Sander Dekker heeft vandaag zijn advies aan de gemeenteraad aangeboden en adviseert een Zoetermeers college met 6 partijen.

Volgens Dekker maakt een coalitie van de VVD, Lijst Hilbrand Nawijn, Partij Democratie voor Zoetermeer, Zó! Zoetermeer, CDA en ChristenUnie – SGP een goede kans om het nieuwe college te vormen.

In zijn advies geeft Sander Dekker aan: “Alle partijen onderkennen de grote uitdagingen waar de stad voor staat. En alle partijen hebben ook aangegeven bereid te zijn moeilijke keuzes niet uit de weg te gaan. Ik ben positief gestemd over het grote verantwoordelijkheidsbesef dat de partijen tijdens de gesprekken toonden. Ik ben ervan overtuigd dat inhoudelijke samenhang en balans in de combinatie VVD, LHN, PDvZ, Zó! Zoetermeer, CDA en CU-SGP kan worden gevonden. Net zo goed als dat ik ervan ben overtuigd dat er vervolgens ook een goede
samenwerking tussen coalitie en oppositie mogelijk moet zijn.”

Sander Dekker is ervan overtuigd dat de geadviseerde combinatie van partijen in staat is politieke verschillen te overbruggen. Het levert een stadsbestuur op met een duidelijk lokaal profiel waarbij recht wordt gedaan aan de uitslag van de verkiezingen, maar waarbij ook de bestuurlijke ervaring geborgd is.

Jan Iedema, lijsttrekker van de VVD: “Vanuit het voorliggende advies ben ik erg positief gestemd dat we met deze partijen gezamenlijk de opgaven waar Zoetermeer als stad voor gesteld staat verder vorm kunnen geven. Ik dank Sander Dekker voor zijn voortvarende aanpak en snelheid waarmee dit advies tot stand is gekomen.”

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-