verkiezingsdebat 1mrt

Het verkiezingsdebat van het Streekblad en Focus op Zoetermeer op 1 maart in Sharebiz zette de Zoetermeerse lijsttrekkers tegenover elkaar. Tijdens het verkiezingsdebat verklaarden de woordvoerders van de VVD en LHN zich tegen het afvalbeleid dat in 2020 is aangenomen.


Dit is opmerkelijk omdat de fracties van LHN (5) en VVD(7) samen met D66 (5), GL (5), CDA (4) en de fractie Van den Berg (1) in december 2020 vóór het afvalbeleid stemden. De fracties van PvdA (2), Zó! Zoetermeer (2), ZV (2), PVV (2), SP (1) en CU-SGP (1) stemden toen tegen. Het nieuwe afvalbeleid werd destijds door de gemeenteraad aangenomen met 27 stemmen voor en 11 stemmen tegen.

 

Referendum

Na het besluit van de gemeenteraad namen Dani Scheffer en Remon van Gijn, het initiatief om over dit besluit van de gemeente een referendum aan te vragen. Ze kregen binnen enkele weken steun van meer dan 5000 inwoners. Deze ondertekenden een verzoek tot het houden van een referendum over het afvalbeleid. Nu, bijna 1,5 jaar later, kunnen de inwoners zich bij de gemeenteraadsverkiezingen ook over het afvalbeleid uitspreken. Tot het referendum op 14, 15 en 16 maart is het nieuwe afvalbeleid opgeschort.


Heel ander verhaal

Als het over afval gaat, lijken sommige politieke partijen bevreesd voor de mening van de inwoners. Het gaat dan met name over het woord diftar (gedifferentieerde tarieven), dit is het berekenen van wat inwoners voor hun afval moeten betalen op basis van hoeveelheid of gewicht. In 2002 veroorzaakte het plan om diftar in te voeren een lokale politieke aardverschuiving. Tegenstanders wonnen, voorstanders verloren. En het plan werd daarom ook weer snel ingetrokken.
LHN en VVD spreken zich nu uit tegen het door hen in december 2020 gesteunde beleid en komen, vlak voor de verkiezingen, met een heel ander verhaal.
Overigens zegt de LHN in het eigen verkiezingsprogramma zich uiteindelijk ‘te zullen voegen naar de stem van onze inwoners in het referendum’. Op één detail na: “Mocht opnieuw Diftar aan de orde komen dan wil de LHN dat de kosten voor het aanbod van vuilnis door oudere en mindervalide inwoners worden beperkt of dat het gratis kan worden aangeboden”. En dat komt vrijwel zeker aan de orde want punt 6 van het eind 2020 genomen besluit is ‘dat er per 1 januari 2023 gedifferentieerde tarieven komen voor gebruik van de restafvalcontainer’.
De VVD wijst in haar verkiezingsprogramma Diftar zonder meer af.


Extra ingewikkeld

Het wordt extra ingewikkeld als straks de opkomst voor het referendum onder de 30 % blijft. Dan is het referendum ongeldig. En dient in beginsel het nieuwe afvalbeleid, zoals elk door de meerderheid van de raad genomen besluit, door het zittende college te worden uitgevoerd.
Hadden de fracties van VVD en LHN hun huidige standpunt indertijd in december 2020 gevolgd, dan was de stemming over het nieuwe afvalbeleid geëindigd met 27-12 = 15 voor en 11 + 12 = 23 tegen. En was het nieuwe afvalbeleid in dec 2020 dus afgewezen. Wat de gemeente de referendumkosten ad € 370.000 had bespaard.

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-