woning nieuwIs er voor de postbode of politieagent nog wel een passende woning te vinden in Zoetermeer? Het CDA Zoetermeer maakt zich daar ernstig zorgen over. “We zien dat de prijzen van woningen voortdurend stijgen en dat het aanbod van betaalbare woningen flinterdun is", aldus raadslid Klaasjan de Jong.

Klaasjan de Jong: “Vooral mensen met een gemiddeld inkomen, zoals de postbode en wijkagent, dreigen de boot te missen. Dat is onverteerbaar.”

De Zoetermeerse woningmarkt zit op slot. De prijzen van huur- en koopwoningen lopen steeds verder op. En de gevolgen daarvan zijn ongelijk verdeeld. Voor mensen met een kleine beurs en zeker ook de middeninkomens, is het nauwelijks meer mogelijk om een geschikte woning te vinden. Doorstroming vanuit de sociale huursector is vrijwel onmogelijk. “Daar maakt het CDA Zoetermeer zich zorgen over. We verwachten niet dat er snel genoeg woningen bijkomen om de woonzorgen van de wijkagent en de postbode op te lossen,” zegt De Jong.

 

Vaart

Dat er beweging moet komen in de woningmarkt, staat voor het CDA Zoetermeer als een paal boven water. “Het college moet daar meer actie op ondernemen. We zien in Nederland tal van praktische voorbeelden van kleine en meer ingrijpende maatregelen die een gemeente kan nemen om doorstroming op de woningmarkt op gang te brengen,” vertelt De Jong. “Voor mensen die heel snel een woning nodig hebben zijn flexwoningen een goede oplossing. Dat zijn tijdelijke woningen, die je alleen voor een kortere periode kunt huren. Het CDA Zoetermeer pleit al jaren voor flexwoningen en we willen dat het college van B&W nu eindelijk eens vaart zet achter het realiseren van tijdelijke woningen aan de Ruimtebaan.”

 

Aanvullende mogelijkheden

Gemeenten kunnen ook zelf, in eigen beheer woningen bouwen voor bijvoorbeeld de sociale huur. Rijswijk gaat bijvoorbeeld op deze manier woningen in het middensegment bouwen en uitgeven via een zelf opgericht Woonfonds. In deze constructie blijven de nieuwe woningen voor langere tijd beschikbaar en betaalbaar.

Andere gemeenten promoten het verhuizen naar een kleinere woning met voorrang op andere woningzoekers en een verhuisvergoeding. Bovendien worden kosten voor eventueel duurdere huur voor drie jaar verlaagd door de gemeente.

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-