raden inverzetHet recent gepresenteerde regeerakkoord is een forse teleurstelling voor gemeenten. Het regeerakkoord geeft volgens actiecomité Raden in Verzet te weinig steun aan de gemeenten die zware financiële tekorten hebben.

De VNG zal de motie van Raden in Verzet die door ruim 97% van haar leden is aangenomen moeten uitvoeren. In de motie staat dat de gemeenten structureel over voldoende middelen moeten kunnen beschikken, en dat gemeenten sturingsmogelijkheden én bevoegdheden moeten hebben die bij hun taken en verantwoordelijkheden passen.

“De gemeenten kunnen niet functioneren zonder geld”, aldus Marijke van der Meer (lid van het actiecomité Raden in Verzet). “In het regeerakkoord staan extra kortingen op Jeugdzorg, de aanzuigende werking abonnementstarief Wmo wordt niet gecompenseerd, de woningbouwimpuls moeten gemeenten zelf betalen, het volkshuisvestingsfonds is ook een sigaar uit eigen doos en de opschalingskorting is nog steeds niet definitief van tafel.”

Vivianne van Yperen vult aan: “In het regeerakkoord staat anders dan eerder overeengekomen dat er vanaf 2024 100 miljoen en vanaf 2025 zelfs 500 miljoen structureel wordt gekort op de jeugdzorg. Dat betekent dat we als gemeenten niet voldoende hebben aan de bezuinigingen die zijn doorgevoerd om de jeugdzorg overeind te houden. Voor de Wmo komt er wel een nieuwe eigen bijdrageregeling, maar over de compensatie voor de tekorten, het gevolg van van het abonnementstarief, zien we niets staan. De tekorten binnen de Wmo blijven alsmaar groter worden.”

David Weekenstroo ziet ook binnen het gemeentefonds verschuivingen. “Zowel de woningbouwimpuls (1 miljard) als het volkshuisvestingsfonds (600 miljoen) worden gefinancierd vanuit het gemeentefonds. Dat betekent nog minder ruimte om als gemeente zelf te beslissen wat nodig is. Het betekent ook dat in de ene gemeente de bibliotheken moeten sluiten zodat in een andere gemeente gebouwd kan worden! Tot slot blijft de opschalingskorting bevroren. Hierdoor moeten we er rekening mee blijven houden in onze begrotingen en blijft de korting op het gemeentefonds van 715 miljoen dreigen.”

“De verkiezingen voor de gemeenteraad zijn in aantocht, maar de grote financiële problemen bij de gemeenten blijven. Op donderdag 13 januari is de ledenvergadering van de VNG. Wij zullen de aangenomen motie van Raden in Verzet onder de aandacht brengen. De VNG moet keihard voor onze belangen opkomen.” zo laat Van der Meer weten.

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-