mulltonnen 3979757 1920De gemeenteraad lijkt in meerderheid vóór het stellen van één simpele vraag over het afvalbeleid: ja of nee. Maandagavond presenteerde de referendumcommissie die zich de afgelopen maanden heeft bezig gehouden met de vragen voor het afvalreferendum hun advies.


Het advies van de referendumcommissie, die hier een half jaar aan heeft gewerkt, is om meerdere vragen te stellen en één afsluitende vraag over het gehele afvalbeleid. Eind mei stelde de Zoetermeerse gemeenteraad een referendumcommissie in van 4 onafhankelijke deskundigen om de raad te adviseren over de vraagstelling bij het referendum over het afvalbeleid. Na 6 maanden presenteerden Charlotte Wagenaar en Govert Schermers hun voorstel aan de gemeenteraad. Zij adviseren om 6 vragen aan de inwoners voor te leggen en zo meer inzicht te krijgen in hun voorkeuren.
Wagenaar: “Bij een vraag over het totale beleid is onduidelijk waarom iemand tegen stemt, dan is na het referendum vaak aanvullend onderzoek nodig. Meerdere vragen bieden de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen. Dit geeft een duidelijker beeld van de uitslag.”
Volgens het advies van de referendumcommissie krijgt de Zoetermeerse burger in maart 2022 6 detailvragen voorgeschoteld over onderdelen van het afvalbeleid en daarnaast één overkoepelende vraag over het gehele beleid.


Raad wil 1 vraag

Het advies werd niet met open armen ontvangen door de gemeenteraad, de meerderheid van de raad wil het liever bij één vraag houden. De belangrijkste kritiek was dat bij de 6 vragen niet alle onderdelen van het afvalbeleid aan bod kwamen. Bijvoorbeeld ontbrak een vraag over gedifferentieerde tarieven: diftar. Ook was er in het voorstel geen woord te lezen over de financiële consequenties van bepaalde keuzes. Verder werd het taalgebruik ook als te ingewikkeld gezien.
Vanuit de raad werd ook geopperd om ná het referendum een omnibus enquête te houden met veel meer vragen en uitleg om erachter te komen wat mensen precies willen.
De referendumcommissie lichtte nog toe dat een vraag over diftar en financiële consequenties niet in een referendum gesteld kan worden vanwege bepalingen in de referendumverordening.

 

Ruim dubbel zo duur

Burgemeester Michel Bezuijen rekende de raad voor dat het referendum door het stellen van meerdere vragen fors meer zou gaan kosten. Voor het huidige referendum is €95.000 uitgetrokken, worden er echter meerdere vragen gesteld dan komt hier €125.000 extra bij, waardoor de totale kosten oplopen tot ruim €220.000. Bezuijen: “Dit komt vooral door de uitvoeringsconsequenties. Meer vragen betekent ook meer werk bij het tellen en levert daardoor meer kosten op."

De gemeenteraad gaat dit advies de komende weken in de eigen fracties bespreken en zal hier naar verwachting op 29 november een besluit over nemen.

In ons 'overzicht Afval artikelen' leest u alles over het referendum over het Afvalbeleid: Overzicht-afval-artikelen

-advertenties-

-goede doel-