mulltonnen 3979757 1920D66 Zoetermeer wil haast maken met het referendum over het afvalbeleid. Op 23 februari 2021 is het verzoek voor het referendum officieel geworden. Met het referendum kunnen de inwoners zich gaan uitspreken voor of tegen het nieuwe afvalbeleid. D66 wil het referendum zo snel mogelijk houden.

Tot de uitslag van het referendum bekend is, blijft alles bij het oude en is het nieuwe beleid opgeschort. Fractievoorzitter Gernand Ekkelenkamp: “Wij willen het referendum zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. D66 heeft daar meerdere redenen voor. De hoofdreden is dat D66 het belangrijk vindt dat het bestuur van de stad de inwoners serieus neemt. En het referendum niet op de lange baan schuift. In de wandelgang horen we dat het idee bestaat om het referendum uit te stellen tot de verkiezingen van de gemeenteraad in maart 2022. Dat zou nog een jaar uitstel betekenen. D66 vindt dat geen goed idee. Dan neem je de inwoners niet echt serieus.
Een tweede reden is, dat zolang het referendum niet heeft plaatsgevonden er ook geen besluiten over het afvalbeleid kunnen worden genomen. College en raad staan ‘on hold’ en we bevinden ons daardoor in een bestuurlijke impasse.”

 
Uitstel kost geld

Belangrijke punten voor het referendum zijn: de ophaalfrequentie van restafval naar 1 keer in de 4 weken, een extra container voor plastic, ophalen van grofvuil niet langer gratis, en betalen per hoeveelheid restafval.

Ekkelenkamp: “Als stad moeten we werken aan minder restafval, daardoor minder verbrandingskosten voor afval, en minder CO2 uitstoot door verbranding. Financieel scheelt dit vele honderdduizenden euro’s en een boel milieuverontreiniging. Dus ook qua financiën en milieu is het belangrijk om op te schieten.”

Een gevolg van het uitstellen van al het beleid rondom het afval is ook dat een al gepland onderzoek naar nascheiding nu uitgesteld moet worden. Dit is een extra reden om haast te maken volgens D66.

Het referendum uitstellen kost geld, maar het houden van een referendum is ook kostbaar. Ekkelenkamp wil dat goed wordt uitgezocht wat precies de kosten zijn van het houden van het referendum samen met bijvoorbeeld de gemeenteraadsverkiezingen en het houden van een apart referendum. Ekkelenkamp: “Uiteindelijk zijn het toch de burgers die dit moeten betalen, het geld moet natuurlijk ergens vandaan komen. Wij willen dat er duidelijkheid komt over de kosten, zodat er een goede keus gemaakt kan worden.”

In ons 'overzicht Afval artikelen' leest u alles over het referendum over het Afvalbeleid: Overzicht-afval-artikelen

-advertenties-

-goede doel-