stembureau bordWat valt er te kiezen bij de Provinciale Staten-verkiezingen straks, op 20 maart? Stichting DuurSamen Zoetermeer en Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer organiseren woensdag 13 maart een debat tussen de lijsttrekkers van de politieke partijen die aan de provinciale verkiezingen meedoen.

De insteek van het debat is de duurzame energietransitie. In het debat wordt geprobeerd de vraag "Wat is de ondersteunende rol van de provincie de komende vier jaar om de energietransitie in Zoetermeer te bevorderen?" te beantwoorden.

De volgende politieke partijen zijn uitgenodigd: CDA, Christen Unie, Code Oranje, Denk, D66, Forum voor Democratie, Groen Links, PvdA, Partij voor de Dieren, PVV, SGP, SP, VVD en 50Plus.

Het debat vindt woensdag 13 maart plaats in De Kapelaan, aan het Nicolaasplein 2. Opening is om 19:30 uur door Gemma Smid (DuurSamen) en Rens Schipper (DEZo).

 

DuurSamen en DEZo

De stichting DuurSamen Zoetermeer is een netwerkorganisatie (opgericht in mei 2018), die de bewustwording over duurzaamheid samen met partners (overheden, bedrijven, maatschappelijke instellingen, burgerinitiatieven en inwoners) wil bevorderen.
De Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer (DEZo) helpt inwoners van Zoetermeer, bedrijven en overheden bij het energieneutraal maken van woningen, bedrijfspanden en publieke gebouwen en heeft als doelstelling een energieneutraal Zoetermeer.

-advertenties-

-goede doel-