20200522 18974De gemeente heeft een onderzoek laten uitvoeren naar geschikte locaties voor nieuwbouw van Poppodium de Boerderij. Hieruit blijkt dat de binnenstad, en wel de plek waar nu de brandweerkazerne is gevestigd, de beste locatie zou zijn. Nieuwbouw op de huidige locatie is volgens het rapport geen optie.

Cultuurpodium Boerderij is een goed lopend poppodium met een eigen signatuur en een eigen publiek. De zalen die beschikbaar zijn, worden echter te klein. De grote zaal heeft slechts 750 staplaatsen. Het podiumcafé dient ook als foyer, waardoor de grote zaal niet gelijktijdig met het podiumcafé kan worden geprogrammeerd. Een verbouwing waarbij de zalen sterk uitgebreid worden is niet mogelijk. De Boerderij werd 44 jaar geleden gebouwd als buurtcentrum voor jongeren, maar veranderde in de loop der jaren van functie.

Nieuwbouw op de huidige locatie zou een lange sluiting van het poppodium tot gevolg hebben, met verlies van publiek. Voor het onderzoek naar een nieuwe locatie zijn drie mogelijke plekken in de binnenstad onderzocht: Locatie Busstation West, locatie Brandweerkazerne/Politiebureau Brusselstraat en locatie Denemarkenlaan3. Het heeft de voorkeur van het college dat De Boerderij naar de binnenstad komt, om daar te zorgen voor extra levendigheid en een economische impuls.


Uit het onderzoek is gebleken dat de locatie aan de Brusselstraat, waar nu de brandweerkazerne is gevestigd, de meeste voordelen biedt. Bij het onderzoek is gekeken naar de benodigde ruimte en de bereikbaarheid voor het publiek. Bij keuze voor de locatie van de brandweerkazerne kan de kazerne voor een deel hergebruikt worden. Ook de Brandweertoren zou behouden kunnen blijven als markant element. In het rapport wordt gesproken over ‘gezichtsbepalende architectuur van cultuurhistorische waarde’ die ‘heel goed zou kunnen aansluiten bij een poppodium-concept’.

 

Nieuwbouw ondanks bezuinigingen?

De raad heeft geld beschikbaar gesteld voor het locatieonderzoek, dat nu afgerond is. Het is evenwel de vraag of nieuwbouw van De Boerderij op korte termijn kan plaatsvinden, in de bezuinigingen van de Perspectiefnota van 2019 sneuvelden de plannen voor nieuwbouw juist. Er werd toen, in mei 2019, afgesproken om De Boerderij de komende jaren op de huidige locatie te behouden. De nieuwbouwplannen zouden ‘zeker tot 2025 worden bevroren’. Nieuwbouw van De Boerderij zou miljoenen gaan kosten, de vraag is waar dit geld vandaan zou moeten komen.
In de stedenbouwkundige visie voor de binnenstad die op dit moment wordt opgesteld, wordt de meerwaarde van een vestiging van Cultuurpodium Boerderij in de binnenstad meegenomen.

Lees ook: Vernieuwing-boerderij-geschrapt

Cultuurpodium-boerderij-moet-groeien

-advertenties-

-goede doel-