computers in klasZoetermeer moet de ICT stad van Nederland worden. Deze toekomstgerichte ambitie gaf D66 mee aan het gemeentebestuur bij het begrotingsdebat. “Onderwijs staat in onze ambitie centraal”, legt D66 fractievoorzitster Cora Huijbens uit, “alle onderwijs is uiteraard voor ons belangrijk, maar onderwijs op ICT gebied kan op lange termijn veel nieuwe bedrijvigheid geven.”

Vorig jaar vroeg D66 nog ruim aandacht voor taalonderwijs bij jonge kinderen om taalachterstand op latere leeftijd te voorkomen. Deze keer stond een ander soort taal, de programmeertaal, centraal in de bijdrage van D66 Zoetermeer. “Dat kan al op de middelbare scholen beginnen,” voegt Cora Huijbens toe, “vroeg geleerd is tenslotte oud gedaan. Dat versnelt onze ambitie.”

Zoetermeer is al vestigingsplaats geworden van de ICT-afdeling van de Haagse Hogeschool en van Kennisnet. Ook de Dutch Innovation Factory is recent binnen onze stadsgrenzen neergestreken. De eerste ICT zaadjes zijn volgens D66 daarmee al gezaaid en ontkiemd.  

Ondertussen blijkt het ICT-onderwijs in Nederland onvoldoende te scoren op de aansluiting met het bedrijfsleven. Ook de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen heeft daarover recent de noodklok geluid. “De aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt moet echt verbeteren”, benadrukt Cora Huijbens, “anders kunnen wij onze ambitie van Zoetermeer ICT stad niet waarmaken.” D66 roept het College dan ook op om samen met de onderwijsinstellingen met een plan van aanpak te komen.

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

 

-advertenties-

-goede doel-