20201126 21415De werkzaamheden aan het gebouw en het terrein van de AIVD in het centrum van de stad zijn bijna afgerond. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de laatste punten van de verbouwing. De verwachting is dat alles eind dit jaar klaar is.

Het werk aan de AIVD begon vorig jaar zomer. Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben tijdens de coronacrisis het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ vastgesteld om ervoor te zorgen dat medewerkers veilig kunnen werken en het werk niet stil komt te liggen. Met inachtneming van dit protocol is de afgelopen maanden doorgewerkt, waardoor de invloed van het coronavirus beperkt bleef. Direct omwonenden zijn op de hoogte gehouden van de werkzaamheden.

De werkzaamheden binnen zijn nagenoeg afgerond en er worden nog tests uitgevoerd met de diverse installaties. De verwachting is dat deze werkzaamheden dit jaar worden afgerond.

 20201126 21417  20201126 21420

Buitenwerkzaamheden

De buitenwerkzaamheden zijn nagenoeg gereed en de groenvoorzieningen rondom het gebouw worden nu hersteld. De tijdelijk gedempte sloten worden weer teruggebracht en er worden weer bomen geplaatst aan de Heijermanshove. Ook de bouwplaats wordt ontmanteld. Bouwhekken en keten worden verwijderd en gemeentelijk terrein wordt in oude staat teruggebracht.

 20201126 21419  20201126 21424

Fietspad weer open

Met de afronding van de bouwwerkzaamheden kan ook het fietspad dat tussen de gebouwen door loopt weer worden gebruikt. Het fietspad zal in december weer worden opengesteld.
Ook het stukje fietspad aan de zijkant dat de Heijermanshove en de Europaweg verbindt, wordt weer hersteld.

 

Meer wijknieuws vindt u op onze speciale wijkpagina's!

www.zoetermeeractief.nl/mijn-wijk

-advertenties-

-goede doel-