mvb2020 03 25 1092De coronapandemie drukt ons allemaal op de feiten: Het menselijk leven is kwetsbaar. Juist in deze tijd is het belangrijk om aandacht te geven aan anderen. Maar het is ook belangrijk aandacht te geven aan hen die door welke oorzaak ook niet meer in ons midden zijn.

In de katholieke kerk is 2 november Allerzielen, de dag dat we aandacht geven aan de gestorvenen. Recent of langer geleden, dat maakt niet uit. Een moment om onze gedachten terug te laten gaan naar de mooie en verdrietige momenten die we met deze overleden mensen hebben meegemaakt.

Op maandag 2 november biedt het kerkhof achter de Nicolaaskerk de gelegenheid om te gedenken. Belangstellenden zijn welkom om een kaarsje aan te steken en te plaatsen op de gedenktafel op het kerkhof. Of een kaartje met de naam van een dierbare in de gedenkboom hangen. Ook als uw dierbare niet op het kerkhof is begraven bent u welkom om uw persoonlijke gebaar te maken, om uw dierbare te gedenken. Voor de kinderen is er gelegenheid om een hartje te kleuren en op te hangen, of een lichtje aan te steken. Het kerkhof achter de Nicolaaskerk in de Dorpsstraat is open van 9.00 – 20.30. Voor bezoekers van het kerkhof gelden de gebruikelijke corona-maatregelen.

In de Nicolaaskerk zijn er op Allerzielen twee kerkdiensten. Om 10.30 uur een eucharistieviering en om 19.30 uur een woord- en gebedsdienst, waarna pastoor van der Bie de graven op het kerkhof zal zegenen. Als u een viering in de kerk wilt bijwonen moet u zich vooraf aanmelden. U kunt de vieringen ook thuis volgen via de kerkomroep. Zie voor de manier van aanmelden en de geldende corona-maatregelen de website van de parochie: www.nicolaasparochiezoetermeer.nl

Foto door – Mike van Bemmelen

-advertenties-

-goede doel-