hofvijver2IKC De Hofvijver in Seghwaert heeft het thema van de Kinderboekenweek ‘En toen?’ aangegrepen om hier een project aan te koppelen. Tijdens de opening belandde een professor uit 1600 in de schoolbieb in 2020. De professor raakte al snel in gesprek met ‘kinderen van nu’.


hofvijverZe struikelde over een paar dozen die heel belangrijk bleken te zijn want samen met de kinderen kwam ze erachter dat hier de thema’s van elke groep in zaten. De reis naar het verleden kon beginnen.

In alle groepen werd er extra veel voorgelezen en zelf gelezen. De bovenbouw heeft aan de onderbouw voorgelezen uit een zelfgekozen boek en ze hebben daar zelf een leuke verwerking bij verzonnen.


In alle groepen is er hard gewerkt, zo hebben kinderen hun eigen kasteel ontworpen en dit omgezet naar 3D, Het Achterhuis van Anne Frank is in elkaar gezet, er werden mozaïekstukken gemaakt en opgegraven restanten uit de Romeinse tijd onderzocht.
In de afgelopen twee weken kwam ook veel bezoek langs op school. Er kwam een verhalenverteller die samen met zijn muzikant prachtige verhalen wist te vertellen over ridder Roderik, de Romeinen en Jacoba van Beieren. Een wereldreiziger uit het verleden haalde de mooiste boeken en voorwerpen uit haar koffer. Een tabakspot uit Java, een koperen kannetje uit Rusland en een sjaal uit China.


Dinsdag ontvingen de kinderen tijdreizigers. Zij kwamen uit een ver verleden en lieten zien hoeveel werk het was om een ridder in zijn ‘werkkloffie’ te hijsen. Terwijl de ridder werd aangekleed vertelde hij allerlei wetenswaardigheden over het ridderschap.
Donderdag wordt het project en de Kinderboekenweek afgesloten met Het Grote Tijdspeurdersspel. Hierin gaan teams samengesteld uit leerlingen uit alle leerjaren door de hele school opdrachten maken.

-advertenties-

-goede doel-