happy daysDwarstocht is een woningproject aan de rand van Oosterheem, waar bewoners met een ‘vakantiegevoel’ zouden kunnen wonen. Al in 2018 is een intentieovereenkomst getekend voor ruim 200 woningen waaronder 40 sociale huurwoningen, maar de exploitatie hiervan is nog niet rond.

Deze woningen, met de naam Happy Days, komen op een oud bedrijventerrein naast de Oostweg, de Dwarstocht. ERA Contour en Synchroon bouwen 165 koopwoningen en 40 huurwoningen voor de sociale verhuur. Voor de exploitatie van deze sociale huurwoningen heeft Era Contour echter nog geen partij gevonden.
De gemeente vindt het heel belangrijk dat de sociale huurwoningen er wél komen. De sociale huurwoningen worden daarom in de planning naar voren gehaald, Era mag pas na het starten van de bouw van de sociale huurappartementen verder met de volgende fase woningbouw.
Een extra zekerheid biedt het terugkooprecht: indien Era binnen 2 jaar de sociale huurappartementen niet realiseert, mag de gemeente de grond terugkopen.

Wethouder Rosier heeft de vragen van de gemeenteraad over de bouw van Dwarstocht schriftelijk beantwoord. Hij geeft hierin aan dat de gemeente er nu nog niet voor kiest de realisatie van de sociale huurwoningen als gemeente zelf op te pakken. In dat geval zijn ook alle risico’s en financiële consequenties voor de gemeente. De wethouder gaat ervan uit dat Era de woningen alsnog kan realiseren.

Bekijk hier onze eerdere artikelen over dit onderwerp: 
Vakantiewoonwijk-happy-days-komt-dichterbij

Bouw-vakantiewoonbuurt-volgend-jaar-van-start

En ons overzicht: Overzicht nieuwbouw in Zoetermeer

-advertenties-

-goede doel-