bloedafname buisjesDe Prikpost Meerzicht, waar mensen voor bloedprikken terecht konden, is gestopt vanwege het risico op coronabesmetting. Zo blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van Zó! Zoetermeer door wethouder Ter Laak.

De Prikpost was op de locatie Albrandswaard, hier wonen veel ouderen die gemakkelijk langs konden komen bij de post voor bloedafname. Volgens Ter Laak is instroom van mensen in de Albrandswaard lastig te controleren, er wonen veel ouderen en er komen veel ouderen bij elkaar, zeker nadat op 1 juli het wijkrestaurant weer is geopend. De reguliere openingstijden voor het bloedprikken van 8:00 tot 9:00 uur bleek, gezien de grote toestroom patiënten, niet meer voldoende.

De beheerder en verhuurder van de Albrandswaard vinden, in verband met COVID-19, het risico voor bewoners en bezoekers van het restaurant te hoog om op deze locatie de inloop voor het bloedprikken te laten doorgaan. Om grip te houden op de instroom van mensen in de Albrandswaard, hebben zij er daarom voor gekozen de prikpost te verplaatsen naar Oosterheem (Oosterheemplein 156). De openingstijden zijn hier verruimd van 9:00 tot 12:00 uur. Mensen die niet meer zelfstandig met het openbaar vervoer of taxi kunnen reizen, kunnen gebruik maken van de dienst Begeleid Vervoer van de Unie van Vrijwilligers voor vervoer van en naar de prikpost.

-advertenties-

-goede doel-