Openlucht vergadering 2Na een openluchtvergadering met huurders van 23 tweekamerwoningen in de Landenbuurt in Meerzicht hebben huurders en een omwonende, ondersteund door de SP een actiecomité opgericht. Woningbouwcorporatie de Goede Woning heeft het plan om de woningen volgend jaar te slopen.


De voorgenomen sloop veroorzaakt veel onrust onder de bewoners. Deze woningen staan in een prachtige wijk met laagbouw en veel groen en dat willen alle wijkbewoners graag behouden. Eind maart hebben een aantal huurders contact opgenomen met de SP over de voorgenomen sloop. Zij hadden een brief ontvangen van woningcorporatie De Goede Woning met de mededeling dat hun woning in 2021 waarschijnlijk gesloopt zou worden. De concept plannen waren al ingediend bij de gemeente Zoetermeer.


Een paar reacties van de geschokte huurders: “De brief kwam in coronatijd en nergens konden we terecht met onze vragen, angsten en boosheid. Niemand wist wat. Dat is afschuwelijk”. “Het kwam als een verrassing. Als we dat hadden geweten, hadden we nooit in deze woning geïnvesteerd”.
De plannen van De Goede Woning veroorzaken veel onrust onder de bewoners maar ook onder de omwonenden. Waarom worden de eengezinswoningen die in dezelfde tijd zijn gebouwd wel gerenoveerd en waarom deze tweekamerwoningen niet? En als de woningen worden gesloopt, wat komt er voor terug? Er is aangegeven dat het niet onmogelijk is dat er dubbel zoveel woningen terugkomen, dus twee lagen op elkaar.


Annemiek Kamphuis, SP Zoetermeer: “Bekend is dat De Goede Woning waarschijnlijk niet genoeg geld heeft om alle woningen te renoveren en als je woningen sloopt en nieuwe woningen bouwt, krijg je subsidie van de overheid. Dit is ook gebeurd in Palenstein.”

-advertenties-

-goede doel-