oh bibliotheek2Er is al lang en veel over gepraat, maar alle lichten staan nu op groen voor het ontwikkelen van een Huis van de Wijk in Oosterheem. Er komt hier een ontmoetingsplek, mét bibliotheekfunctie, voor alle wijkbewoners. Het is nog niet bekend waar dit Huis van de Wijk komt te staan.

De Zoetermeerse gemeenteraad nam, in de vergadering van 29 juni, 2 moties aan met de opdracht om het Huis van de Wijk te creëren in Oosterheem en de mogelijkheden in Seghwaert te onderzoeken. Ook wordt de bibliotheek in staat gesteld om in Rokkeveen een Huis van de Wijk te realiseren in de bestaande vestiging.

 

Pilotwijken

De wijken Oosterheem en Seghwaert zijn de twee pilotwijken voor Wijkgericht werken. In Oosterheem loopt op dit moment al het project ‘Enjoy Life’, waar partners samenwerken om mensen te informeren en te helpen bij problemen. In Winkelcentrum Oosterheem zit ook een vestiging van de bibliotheek.
De komende periode wordt verder gewerkt aan de doorontwikkeling van het Huis van de Wijk in de twee pilot wijken. Naast gesprekken met bewoners, wordt ook gesproken met mogelijke partners in de wijk, waaronder de bibliotheek.
Het college vindt het op dit moment nog te vroeg om te zeggen hoe het Huis van de Wijk er precies uit komt te zien, ook weten zij nog niet welke partners hier deel van uit zullen maken.

 

Bibliotheek

Claudia Hilgers, communicatie Bibliotheek Zoetermeer: “We hebben de afgelopen periode van diverse raadsleden veel leuke en positieve reacties gekregen. Het is goed om te zien dat de gemeenteraad net als wij kansen ziet voor het realiseren van Huizen van de Wijk met een bibliotheekfunctie.”
In het najaar zal de bibliotheek de raad verder informeren over de mogelijkheden van een Huis van de Wijk in Rokkeveen, zodat daar tijdens het Najaarsdebat een verder besluit over kan worden genomen.
Claudia Hilgers: “Een bibliotheekfunctie zou ook bij een Huis van de Wijk in Seghwaert een grote aanwinst zijn. Immers, ook in Seghwaert is behoefte aan sociale cohesie en het streven om mensen te ondersteunen bij bijvoorbeeld laaggeletterdheid, eenzaamheid en het opdoen van digitale vaardigheden. Een bibliotheek in de wijk is een laagdrempelig ontmoetingspunt waar veel mensen gebruik van maken. Als de bibliotheek door het College in staat wordt gesteld om in deze wijk een bibliotheekfunctie in een Huis van de Wijk te realiseren, zal ze dat dan ook vol overtuiging doen.”

Foto: Bibliotheekvestiging in Oosterheem

-advertenties-

-goede doel-