JacobsvlinderBasisschool De Jacobsvlinder heeft al enkele jaren het vignet Gezonde School, een speciaal programma dat scholen helpt te werken aan een gezonde leefstijl. Met behulp van thema-certificaten kan een school stap voor stap werken aan het in praktijk brengen van een gezonde leefstijl.

Naast het reeds behaalde certificaat Voeding heeft De Jacobsvlinder sinds mei 2020 ook het certificaat Sport en bewegen. Hiermee laat de school zien dat zij voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Anita de Vries, directeur : "We zijn trots op dit behaalde resultaat! Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval".

Op De Jacobsvlinder wordt 2x per week gymles gegeven door een vakdocent. De kinderen krijgen regelmatig extra sportclinics aangeboden in samenwerking met verschillende sportaanbieders.

Voor meer informatie www.dejacobsvlinder.unicoz.nl 

-advertenties-

-goede doel-