Illustratie BinnenstadDe conceptvisie Binnenstad 2040 moet de binnenstad van Zoetermeer voor de komende jaren weer een aantrekkelijk gebied maken. De visie presenteert de plannen voor de komende jaren voor de 4 gebieden van de Binnenstad: Dorpsstraat, Dobbegebied, Stadshart en Woonhart.

In de nieuwe visie Binnenstad stelt de gemeente onder andere voor om cultuurpodium De Boerderij te verhuizen naar de binnenstad, het gebied rondom Markt 10 en het Dobbegebied verder te ontwikkelen, en de verschillende deelgebieden van de binnenstad beter met elkaar te verbinden.

Wethouder Robin Paalvast (Wonen, Cultuur & Binnenstad): “Een samenhangende visie op de binnenstad is nodig om te anticiperen op de uitdagingen van de toekomst. Binnensteden veranderen. Bezoekers willen niet meer alleen winkelen, maar ontmoeting en verblijf in de binnenstad zullen steeds belangrijker worden. Daarom is het belangrijk dat we investeren in onze binnenstad zodat die levendig en aantrekkelijke blijft met mooie pleinen en veel groen!”

De laatste jaren is de binnenstad al ontzettend veranderd. Het Stadhuisplein en de RandstadRailhalte zijn vernieuwd, het Cadenzaplein met horeca en woningbouw is gerealiseerd, er zijn verschillende kantoren omgebouwd tot jongerenwoningen en de upgrade van het Stadshart is in volle gang met een nieuwe uitstraling van de winkelstraat.

 

Woningbouw en schaalsprong

Net als veel andere steden in de regio heeft Zoetermeer een grote woningbouwopgave. De gemeente wil in Zoetermeer de komende tien tot vijftien jaar minstens 10.000 woningen bijbouwen. Ruim 2.000 woningen daarvan komen in de binnenstad. In de visie is in samenhang met openbare ruimte gekeken naar nieuwe woningbouwlocaties. Deze zijn nodig om de druk op de woningmarkt te verlagen en doorstroming te bevorderen. Zo wordt voorgesteld langs de zogenoemde zuidflank een flink aantal woningen te realiseren. Dit is het gebied langs de Nederlandlaan tussen de Albert Heijn-garage en het Stadhuisplein.

 

Schetsontwerp Centraal ParkCentraal Park en Markt 10

Op de Markt komt het Centraal Park, een groen gebied met veel mogelijkheden voor recreatie. Onder het Park wordt een ondergrondse parkeergarage gebouwd, zodat bezoekers en bewoners van de nieuwe woontorens en huidige woningen uit het zicht kunnen parkeren. Het Marktplein wordt hiermee een autovrij plein met veel groen en water, waar het prettig vertoeven is. Aan de randen van de parkeergarage wordt plek gereserveerd voor bomen en op het plein kunnen watersproeiers komen.
De dakvloer van de garage moet sterk genoeg zijn voor de evenementen, zoals het bevrijdingsfestival, die op het plein worden gehouden.

Op de locatie Markt 10, waar vroeger het Stadhuis was gevestigd, komen twee woontorens, van maximaal 70 en 90 meter hoog. Op de begane grond van deze woontorens worden voorzieningen gevestigd, zoals horeca en winkels.
Het college stelt de raad nu voor om budget beschikbaar te stellen voor de aanbesteding voor de twee woongebouwen met voorzieningen in de plint, de parkeergarage en de inrichting van de openbare ruimte van de Markt als onderdeel van het Centraal Park.

 

europaweg overkluizingEuropaweg wordt stadsboulevard

De Europaweg, die tussen het Stadshart en het Woonhart loopt, moet meer de verbinding gaan vormen tussen deze twee gebieden. Op dit moment is de aansluiting van Woonhart en Stadshart niet gemakkelijk, het oversteken van de Europaweg kost moeite door de vele rijbanen met lange wachttijden. En de Visie Binnenstad wordt de Europaweg een stadsboulevard, waar de auto’s onderdoor rijden. Ook parkeren zou ondergronds en uit het zicht kunnen, waardoor de Europaweg zelf een goede en groene verbinding tussen Stadshart en Woonhart wordt.

 overkluizing europaweg visualisatie Rijk Rietveld Architecten

Cultuurpodium impuls voor Binnenstad

In de conceptvisie Binnenstad 2040 is aangegeven dat het belangrijk is dat De Boerderij verhuist naar de Binnenstad. De komst zorgt voor een belangrijke culturele en economische impuls voor de binnenstad. Ook komt het tegemoet aan de uitbreidingswensen van het cultuurpodium. De gemeente heeft een locatieonderzoek laten uitvoeren waarbij de locatie Brandweerkazerne Brusselstraat als zeer kansrijk wordt bevonden.

 

Besluitvorming en vervolg

Van 8 juni tot 23 juni kan iedereen via het online platform Doemee reageren op de visie. Op basis van de reacties wordt een definitieve versie van de visie opgesteld. De besluitvorming door de gemeenteraad over de visie Binnenstad staat gepland in september. Begin juli staat besluitvorming over de herontwikkeling van Markt10 op de raadsagenda. Via een afzonderlijk besluitvormingstraject wordt de nieuwbouw van het Cultuurpodium de Boerderij in gang gezet.

-advertenties-

-goede doel-