mariakapel 2Naast de bunker in het Westerpark, de monumenten in het Wilhelminapark en bij de Oude Kerk heeft Zoetermeer nog een tastbare herinnering aan de oorlog. In de Nicolaaskerk aan de Dorpsstraat is ook nu nog de fraaie Mariakapel te zien, opgericht vanuit een belofte uit de moeilijke oorlogsjaren.

mariakapel 1In de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) nam de druk op de bevolking langzaam toe. De bezetting, verplicht werken in Duitsland en de hongerwinter eisten hun tol. In de kerken baden de mensen om vrede en veiligheid. In de Zoetermeerse Nicolaaskerk werd december 1944 een Gebeds-, Boete- en Offerweek gehouden waarin volgens pastoor Voorham ‘in het bijzonder werd gebeden dat onze plaats en onze parochie door de voorbede van Maria gespaard mocht blijven van de rampen van den oorlog en van hongersnood’. Daaraan werd de belofte verbonden dat na de oorlog een beeltenis van de O.L. Vrouwe van Fatima zou worden geplaatst.
Niemand in Zoetermeer stierf van de honger, voedselhalers uit de omringende steden werden vaak geholpen met eten en zelfs werden 80 kinderen uit de Haagse Jeroenparochie in Zoetermeerse gezinnen opgenomen.

13 Mei 1948 werd de belofte ingelost. Het door de Rotterdamse kunstenaar Gerard Héman uit lindehout vervaardigde Mariabeeld werd achter in de kerk geplaatst. Drie jaar later werd het Mariaportaal verfraaid met een glas-in-loodvoorstelling van de Haagse Alex Asperslagh. Op het raam spreidt Maria haar mantel over Zoetermeer uit. Daarboven zijn vliegtuigen te zien en oorlogsgoden, onder de mantel het silhouet van het dorp met de twee kerktorens en de biddende gelovigen.

 

Nog steeds geopend voor hoop en troost

Ondanks dat we nu niet samen kunnen komen in de kerken, is het Mariaportaal van de H.Nicolaaskerk ook in de huidige moeilijke tijden nog steeds vrijwel dagelijks geopend van maandag t/m zaterdag van 9:30-16:00 uur. Voor hoop, troost, om te bidden of om gewoon een kaarsje op te steken. Wilt u het bezoeken? Neemt u dan ook hier de 1,5 meter afstand in acht.


Bron: historicus Ton Vermeulen
U kunt het hele artikel lezen op de site van de Nicolaasparochie Zoetermeer

-advertenties-

-goede doel-