ScootmobielVrijdag 3 maart werd het faillissement van het Hulpmiddelencentrum uitgesproken. Het Hulpmiddelencentrum is sinds 1 maart 2018 de vaste leverancier in de gemeente Zoetermeer voor hulpmiddelen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zoals scootmobielen en rolstoelen.

“Dit faillissement is voor alle betrokkenen heel erg”, zegt wethouder Ingeborg ter Laak van Zorg en Welzijn, “Onze prioriteit zijn de inwoners van Zoetermeer die afhankelijk zijn van de hulpmiddelen. We wisten dat het hulpmiddelencentrum het moeilijk had. Daarom hebben we de afgelopen dagen alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de dienstverlening aan de inwoners door kan blijven gaan. We hebben hiervoor afspraken gemaakt met andere leveranciers.”

Afspraken andere leveranciers

Het contact met deze andere leveranciers was er al omdat de gemeente Zoetermeer al sinds december 2019 op zoek is naar een nieuwe aanbieder. Er waren vele klachten over het Hulpmiddelencentrum dat niet altijd kon voldoen aan de eisen die de gemeente Zoetermeer stelt aan de levering en onderhoud van de middelen.
Met het Hulpmiddelencentrum was afgesproken dat de gemeente op zoek gaat naar een nieuwe aanbieder en dat het Hulpmiddelencentrum nog levert tot de nieuwe aanbieder gevonden is. De gemeente had volgens de overeenkomst wel het recht om een andere leverancier in te schakelen als dit nodig is.

 

Gevolgen voor Zoetermeer

Andere leveranciers nemen nu per direct de dienstverlening aan inwoners over. Het aanbestedingstraject voor een nieuwe vaste leverancier is al in gang gezet en loopt nog.
Wie nu voorzieningen gebruikt die door het Hulpmiddelcentrum zijn geleverd kan deze gewoon houden, de hulpmiddelen zijn eigendom van de gemeente. Alle inwoners van Zoetermeerder die gebruik maken van Wmo-hulpmiddelen ontvangen begin volgende week een brief met meer informatie en contactgegevens waar zij terecht kunnen met vragen. Deze informatie wordt zodra deze beschikbaar is ook gepubliceerd op de website van de gemeente www.zoetermeer.nl.

Nieuwe-leverancier-hulpmiddelen

-advertenties-

-goede doel-