IMG 3672Na een aantal maanden hard werken, is de Karel Doormanlaan weer open. De verkeersveiligheid is verbeterd door diverse aanpassingen aan de weg zoals bredere fietsstroken, wegversmallingen en een verhoogd plateau op het Piet Heinplein.

Ook is het karakter van de groene laan hersteld door de aanplant van berkenbomen, hagen en plantvakken. Bij de kerk aan het Piet Heinplein staat nu een grote markante boom. Jakobien Groeneveld, wethouder Openbare Ruimte “Ik ben er trots op dat het is gelukt om de verkeersveiligheid op de Karel Doormanlaan te verbeteren en het groene karakter in de straat te herstellen. Het geduld van de bewoners en ondernemers werd soms op de proef gesteld, omdat er best veel werk verzet moest worden. Maar het eindresultaat is mooi. Dank aan iedereen die zich daarvoor heeft ingezet.”

 

Waarom de aanpassingen?

De Karel Doormanlaan is aangepast omdat de kastanjes die daar stonden, de kastanjebloedingsziekte hadden en weg moesten. Hierdoor ontstond ook meteen de kans om de verkeersveiligheid te verbeteren. Er is een concept ontwerp van de straat gemaakt die met bewoners is afgestemd. Naar aanleiding hiervan is een aantal aanpassingen op het ontwerp doorgevoerd en is besloten om de bestaande ventweg niet te veranderen.

-advertenties-

-goede doel-