78238718 1290500384445094 3193161339644149760 oBurgemeester Aptroot reikte donderdagmiddag in de raadzaal de prijzen uit voor de beste ideeën uit het scholenproject De Entree. Het beste idee kwam van het Alfrink College (4 vwo), maar ook de leerlingen van het ONC Parkdreef (4 havo) hadden hun idee goed uitgewerkt.

 

Op beide scholen gaf burgemeester Aptroot in oktober een gastles aan zo’n 100 leerlingen als aftrap van het project. Stedenbouwkundigen van de gemeente vertelden de leerlingen tijdens deze gastles over de geplande veranderingen in het Entreegebied. De leerlingen keken zelf ook op de locatie waar de nieuwe wijk moet komen.

 

Winnende ideeën

Leerlingen werden uitgedaagd om van De Entree, het gebied rondom de Afrikaweg, een gezonde en daarmee aantrekkelijke wijk te maken. In de raadzaal presenteerden de leerlingen hun ideeën aan een jury. Van beide scholen is de groep gekozen met het beste idee, dat als inspiratie meegenomen wordt in de plannen voor het Entreegebied. De winnende groep kreeg bioscoopbonnen.
Burgemeester Aptroot: “Ik vind het belangrijk dat jonge mensen straks in Zoetermeer kunnen blijven wonen en dat ook graag willen. Daarom betrekken we jongeren actief bij onze stad. Hoe leuk is het als je straks zelf in de nieuwe wijk woont en jouw idee terug ziet.”

 

Alfrink college: ‘De groene en futuristische nieuwbouwwijk’

Het winnende idee van het Alfrink College kwam van leerlingen die een koepel boven een paar flatgebouwen bedachten, vergelijkbaar met het Spazio. De futuristische koepel heeft een tuin waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Samen vormen de koepels het nieuwe beeldmerk van Zoetermeer. De jury prees de leerlingen om het complete verhaal en omdat ze echt vanuit het probleem van de saaie wijk naar een oplossing toegewerkt.

 

ONC Parkdreef: ‘Project Haalbaar’

Een heel sociaal idee kwam van de winnende leerlingen van het ONC Parkdreef. Zij bedachten een tuin met studieplekken boven een groen bejaardenhuis, om de jongeren met de oudere bewoners samen te brengen. De ouderen helpen de jongeren bij hun huiswerk en samen kweken ze in de tuin groenten voor de voedselbank. Ook hebben de leerlingen heel goed nagedacht over hoe je een park gebruikt, prijst de jury. Zo bedachten ze afdakjes waar je onder kunt zitten werken als het slechter weer is.

 

Fotocollage: leerlingen van het ONC Parkdreef met hun project, Facebook ONC Parkdreef

-advertenties-

-goede doel-