Chapeaubeeldje Hr.Joop van Blijswijk 300dpi 0044De heer Van Blijswijk zal de buurtpreventiebijeenkomst met de leden van Wijk- en Agent Samen (WAS) op 20 november 2019 waarschijnlijk niet snel vergeten. Burgemeester Aptroot zette, mede namens wijkwethouder Groeneveld, Joop van Blijswijk in het zonnetje.

Hij ontving het chapeaubeeld als dank voor zijn tomeloze inzet voor de leefbaarheid en veiligheid in de wijk Buytenwegh. Van Blijswijk is sinds tien jaar voorzitter van het buurtpreventieteam Wijk- en Agent Samen (WAS) in Buytenwegh. In het team werken buurtbewoners en wijkagenten samen. Zij surveilleren in de wijk om een oogje in het zeil te houden en misstanden te signaleren. In zijn functie als voorzitter vormt Van Blijswijk al jarenlang de schakel van de buurt naar de gemeente en politie en speelt hij een grote rol bij de betrokkenheid en participatie van buurtbewoners. Hij neemt begin volgend jaar afscheid als voorzitter van het WAS-team.

-advertenties-

-goede doel-