fietspad MeerpolderdijkDe fietsroute aan de noordrand van Zoetermeer en de zuidrand van de Meerpolder is gereed. De feestelijke opening van dit nog ontbrekende stuk is vrijdag 8 november 2019 aan de rand van het Buytenpark. Het gaat om een verbinding van ongeveer een kilometer tussen het Polderpad en het Stompwijksepad.

 

De opening is om 13:45 uur halverwege het nieuwe pad bij de picknicktafel. Tot de sprekers behoren de voor dit gebied eerstverantwoordelijke wethouder Jakobien Groeneveld en een van de dagelijks bestuursleden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, de hoogheemraad Sjaak Langeslag.

De aanleg van dit fietspad - een verhard recreatief fietspad - dus verboden voor brom- of snorfietsen - past in het Uitvoeringsprogramma Buytenpark. Dat programma is door de gemeente vastgesteld, na overleg met onder meer belanghebbenden van het Platform Buytenpark. Voordeel van het nieuwe pad is dat fietsers niet langer dwars door het wijkdeel, het sportdeel en het natuurdeel van het Buytenpark moeten laveren om een rondje rond de Meerpolder te maken.
Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om ook een noodzakelijke verzwaring aan te leggen van de dijk zelf.

 

Onderdeel van de feestelijkheden is het inzaaien van bij-vriendelijke bermen van het nieuwe fietspad samen met leerlingen van basisschool De Watersnip. De gemeentelijk beleidsadviseur Groen en Energie Ingrid Hordijk geeft aan ervoor te zorgen dat het pad in de zomer voortaan een zeer fleurige aanblik krijgt.


Tijdelijke parkeerruimte

Om komende vrijdag overlast in de buurt te voorkomen zou het, zo schrijft de gemeentelijke organisatrice Ilonka Wannee, 'mooi zijn wanneer de meeste mensen op de fiets komen'. Te voet mag natuurlijk ook. Maar de gemeente verwacht ook mensen van verder weg en die zullen waarschijnlijk met de auto komen. De gemeente wijst deze mensen dan voor deze gelegenheid naar mogelijk nog resterende parkeervakken aan de C├ęsar Franckrode in Buytenwegh of anders naar de tijdelijk voorziene parkeerruimte langs het fietspad bij het voormalige baggerdepot. 

 

-advertenties-

-goede doel-