hands 1926414 1920Bij de Allerzielenviering in de H. Nicolaaskerk op zaterdag 2 november 2019 wordt er om 19.00 uur bijzondere aandacht besteed aan alle overledenen en hun nabestaanden. Voor deze overledenen wordt gebeden en het hele pastorale team gaat in de viering voor.

 

Tijdens of na de viering is het voor nabestaanden mogelijk om de gedachteniskruisjes in ontvangst te nemen van het afgelopen jaar. Hoewel heel Zoetermeer Halloween viert zijn er maar relatief weinig Zoetermeerders, die stilstaan bij de dagen erna: de dag van Allerheiligen en de dag van Allerzielen waar Halloween van is afgeleid. Halloween komt van Hallow-e'en en All Hallows Eve ofwel Allerheiligenavond (de avond voor Allerheiligen). Traditiegetrouw vinden de Allerheiligen en Allerzielen vieringen ieder jaar in de katholieke kerk plaats, zo ook in de H. Nicolaasparochie.

Dit gebruik, het herdenken van onze overledenen, bestaat al eeuwen lang. Allerzielen werd al in de 13e eeuw benoemd. Het is een moment om elkaar te steunen en te delen in verdriet.

 

Een ieder, die iemand heeft verloren (recent of lang geleden), is welkom te komen gedenken. Na afloop van de viering wordt het kerkhof achter de H. Nicolaaskerk bezocht, worden er kaarsen aangestoken en worden de graven aldaar ingezegend. Het middenkoor Incanto zal dit muzikaal ondersteunen. Na afloop krijgen bezoekers een kopje koffie of thee in De Kapelaan.

-advertenties-

-goede doel-